måndag 31 juli 2017

168 miljoner kommer att titta på nät-tv i USA i år

Tillväxt för smart-tv ökar mer än förväntat. Linjär tv förlorare.
Användningen av ”Connected TV” fortsätter öka brant uppåt, med ytterligare ett år med tvåsiffrig tillväxt i USA. Totalt kommer 168,1 miljoner människor - varannan amerikan - i att använda en internetansluten tv i år, en ökning med 10,1% över 2016.  Smart TV-användare kommer att utgöra nästan hälften av alla anslutna TV-tittare, med 81,2 miljoner användare år 2017. Det är en kraftig ökning från 2017 med 30,8%.


I huvudsak köper fler människor smarta TV-apparater än vad som tidigare förväntats, vilket håller tillbaka efterfrågan på anslutningsenheter från tredje part, säger Paul Verna, huvudvideoanalytiker på eMarketer.

Tillväxten i användningen av Connected TV är fortfarande robust. EMarketer uppskattar att 38,9 miljoner amerikaner kommer att använda en Roku-enhet minst en gång i månaden, en ökning med 19,3% jämfört med 2016. Därmed har Roku 23,1% av alla anslutna TV-användare.


Rokus närmaste konkurrent i USA är Chromecast, som kommer att ha 36,9 miljoner användare i år, vilket motsvarar 22,0% av anslutna tv-användare. Under tiden kommer Amazon Fire TV att ha 35,8 miljoner användare år 2017, eller 21,3% av anslutna TV-användare.

Den fjärde bland strömmande enheter är Apple TV, som kommer att ha 21,3 miljoner användare i år, vilket motsvarar 12,7% av amerikanska anslutna TV-användare. Apple TV-enheter kostar f.n.  $150, medan Google, Amazon och Roku säljer strömmande sticks som prissätts långt under $40.

En liknande tillväxt för nät-tv sker i många andra länder bl.a. i Norge. På bara ett år har tv-vanorna ändrat sig dramatiskt i åldersgruppen 20-49 år. TV-bolagens viktigaste målgrupp ser en halvtimme mindre på linjär tv per dag.

Läs mer

168 Million Will Watch Connected TV in the US This Year (eMarketer)


Läs även
Linjär tv får en alltmer brutal konkurrens