måndag 19 september 2016

Sanningen om DAB i Norge

NRK:s enorma DAB-investeringar på 90-talet ledde till påtvingat teknikskifte skriver debattör i IT-branschen
I en debattartikel i Dagens Næringsliv skriver Per Morten Hoff,  IT-branschens organisation ITK-Norge, att Digitalradio Norge AS omskriver sanningen när man hävdar att norska radiolyssnare har antagit DAB snabbt och att det därför är okomplicerat enkelt stänga FM-nätet. När det måste till tvång för att införa ny teknik, börjar argumentationen att visa tecken på "komiske Ali-retorik." 

Hoff beskriver vad som hände på 90-talet när NRK följde BBC i såren och inledde försöksverksamhet och byggde ut DAB-nät. Myndigheternas inställning var att NRK gjorde detta på egen risk och bekostnad.

Diskussionen om DAB har präglats av att ett "desperat" NRK som döljt de investeringar de gjort, i tron att marknaden ville ha DAB. Men marknaden d.v.s. radiolyssnarna var inte särskilt intresserade av DAB. Mycket få DAB-mottagare köptes och detta satte en enorm investering på spel. 

NRK vände sig till politikerna och bad dem att införa DAB med tvång. Med stortingspropositionen 2011 beslöts en avveckling av nationella och kommersiella FM-sändningar 2017, och med det, fick NRK och kulturministeriet slutligen ryggen fri.

I Sverige var det hänsynen till lyssnarna, samhällsekonomin och inte minst beredskapen avgörande för att politikerna sade nej till att stänga FM skriver Hoff.

Han menar att Norge nu står sorgligt ensam och utgifterna plöjs över till konsumenterna, som måste köpa dyra DAB-mottagare för åtminstone 12 miljarder kr (NOK).

God samhällsekonomi är detta knappast med tanke på att DAB innebär en kort mellanspel innan andra tekniker ta över. Detta är sanningen om DAB, avslutar Hoff sitt inlägg.

Läs hela texten på Public Access Opinion