fredag 9 september 2016

Varför ska norska folket betala för NRK:s besparingar?

En av landets främsta kommunikationsexperter ifrågasätter DAB-projektet
I en krönika i Dagens Næeringsliv skriver Torleiv Maseng, professor, Institutionen för informatik vid universitetet i Oslo att Kulturdepartementet är uppenbarligen rädd för att folk kommer att fortsätta att använda sina gamla FM-radio och då finns inte NRK kvar efter 2017. Lyssnare utan dabradio - och det finns fortfarande många - kan alltid frestas att fortsätta att lyssna på FM och det var inte meningen, menar Maseng. 

Varför kan inte de mest populära stationer på FM få fortsätta sända i de större städerna? De har redan gått över till DAB med stöd från Kulturdepartementet. Genom att bestämma teknisk plattform påförs det norska folket flera miljarder i merkostnader i dab-mottagare för att spara 130 miljoner i distributionskostnader per år för NRK. Detta kommer att bli bortkastat när radion via Internet tar över alltmer. 

Detta händer bara i Norge. Varför? frågar sig Torleiv Maseng, som anses vara GSM-nätet far. Han ledde den grupp på 80-talet utvecklade radiodelen i den nya europeiska GSM-standarden för digital mobiltelefoni. Han är också knuten till Forsvarets Forskningsinstitutt.

Läs hela krönikan i Dagens Næringsliv

Läs även