lördag 10 december 2022

Norsk FM-radio säkrad för ytterligare ett decennium

Stortingsuppgörelse ger lokalradio överlevnadsmöjligheter.

Regeringskoalitionen Arbetarpartiet och Senterpartiet tillsammans med Socialistiska Venstre säkrar politisk majoritet så att närradiostationerna inte behöver ansöka om nytt tillstånd för att sända på FM utan att dessa förlängs direkt utan ny ansökningsprocess 2025.  Detta är goda nyheter för för de som idag sänder och lyssnar på lokalradio vars överlevnad hänger på att inte vara beroende av en kostsam övergång till DAB-systemet. Det gäller såväl kommersiell som ideell lokalradio.


I samband med att förslaget till statsbudget lades fram föreslogs att det skulle bli en ny ansökningsomgång till närradion under perioden 2027 till 2031. Från 2017 har närradion fått sina tillstånd direkt förlängda två gånger, senast för perioden 2022 till 2026, och närradion har hörts på deras argument att en förnyad sökprocess skulle vara arbetskrävande och ge liten förutsägbarhet.


Regeringspartierna Ap och Sp är överens med SV om att koncessionerna, som gäller till 2032, direkt fördelas till de lokalradiostationer som önskar fortsätta sända på FM.


FM är fortfarande den viktigaste plattformen för närradion, både sett till lyssnarsiffror och ekonomiskt. Vi har tagit reaktionerna från lokalradiostationerna på allvar, som anser att en ny sökprocess är oförutsägbar och tar onödigt lång tid. Detta är inte meningen. Därför är vi överens om att vi förlänger dessa tillstånd direkt, säger Ap:s Åse Kristin Ask Bakke i Stortingets kulturutskott.


   (Åslaug Sem-Jacobsen, Kristin Ask Bakke, Kathy Lye. Foto Stortinget)


När vi i Sp, Ap och SV förlängde FM-licensen till 2031 ville vi göra bättre arrangemang för våra närradiostationer – inte göra det svårare för dem! Och med denna lapp undviker vi att skapa onödig oförutsägbarhet för dem nu när de gör jobbet med att investera i digital teknik. Vi vet hur viktiga intäkterna från FM-sändningarna är för dem, och vi vet också hur dyra investeringarna i utvecklingen av DAB är. Därför har vi lyssnat när närradion har sagt att både nya och tidigare investeringar kan gå förlorade om de måste gå in i en resurskrävande ny koncessionsrunda där utfallet inte är givet, säger Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen. 

Intressena bakom introduktionen av DAB-systemet i Norge försökte redan från början få till en lagstiftning som skulle innebära totalförbud för FM redan från den formella övergången 2017.Man ville att inte bara de rikstäckande bolagen Bauer (tidigare SBS),  P4 (MTG) och NRK skulle övergå helt till DAB.  Man lyckades inte mer än att man fick ett förbud mot kommersiell lokalradio i de fem största städerna.  Populära lokala konkurrenter på FM, bl.a. Radio Metro, tvingades bort eller tvingades gå över till DAB.

Ännu har inget annat land i världen följt Norges exempel och släckt ner sin FM-radio, vare sig nationellt eller lokalt.