måndag 23 april 2018

Halva Norge lyssnar inte på DAB. Lokalradio på FM fortsätter öka

Mediemyndigheten: Lokalradio är viktig för mediemångfalden.
Satsningen på att skifta nationell radio från FM till DAB+ har inte ökat radiolyssningen i Norge trots att man nu sänder med 31 kanaler varav många nya. Tvärtom pekar utvecklingen mot stagnation. Skälet kan vara att många norrmän väljer bort DAB och fortsätter lyssna på FM där lokalradio och grannlandsradio finns kvar. DAB-satsningen framstår som inte vara den succé som NRK och lobbyn påstår.  Detta visar sig när man väger samman skilda lyssnarundersökningar och dessutom konstaterar att varannan norrman inte vill eller kan lyssna på DAB-radio i sin bil.


Att lokalradion att kapar åt sig lyssnare visar siffror för den första kvartalet av Kantars lokalradiomätning. Lokalradioförbundets nyhetssida skriver att man har snart ikke flere superlativer når vi skal snakke om lyttertallene til Nea Radio, som nok en gang er Norges mest populære lokalradio. Vanvittig bra er trolig veldig passende for en radio som klarte utrolige 57 % daglig oppslutning i første kvartal 2018. Såvidt vi vet i lokalradio.no har man aldri sett lignende tall i Norge.

Bl.a. Hedmarkradiostationerna har all anledning att glädjas, med fem stationer bland de 15 mest populära i Norge. Solørradioen har en 43% daglig lyssning och är nummer två på listan. Man beskriver det som ”vanvittig” bra.

Lokalradions fem mest framgångsrika första kvartalet i år:
Daglig lyssning i egna sändningsområden (inom parentes kvartal 4, 2017)
1  Nea Radio 57% (54%)
2  Solørradioen 43 (41)
3  Elverumsradioen 31 (25)
4  Radio 102  30 (29 )
5  Radio Ålesund 23 (21)


Medietilsynet bekräftar lyssnarökningen för lokalradio i de flesta län under det första kvartalet 2018. Den starkaste tillväxten är i Troms och Finnmark, där andelen som lyssnar på lokalradion har ökat med 60% till 11,7 procent under det senaste kvartalet. Sammantaget är andelen som lyssnar på lokalradion 14,3 procent i hela landet.  Lytterøkningen viser at lokalradio er en viktig bidragsyter til mediemangfoldet, säger direktör Mari Velsand på Medietilsynet.

I områden där FM släcktes sista kvartalet 2017 det totala radiolyssnandet gått ned, trots att lyssnandet på lokalradion ökar.  I centrala Østlandet har totala lyssnade minskat från 58,0 procent till 55,6 sedan förra kvartalet. Nedgången är störst i Troms och Finnmark, där totala andelen som lyssnar på radio har minskat från 67,4% till 58,5% procent sedan sista kvartalet 2017. Medietilsynet förväntar sig att radiolyssnandet stabiliseras under 2018.

Idag sänder de tre nationella radiobolagen endast på DAB+. Förra veckan hade dessa tillsammans en marknadsandel om 56,7% som ska fördelas på 31 olika kanaler. Fördelat på bolag ser marknadsandelarna för nationell radio ut så här i vecka 14 (lokalradio ingår således inte i denna PPM-mätning):

NRK totalt: 69,2%
P4-Gruppen: 19,9%
Bauer Media: 10,3%


De största publikkanalerna var NRK:s P1 och P1+ med 25,9 resp. 6,8% liksom MTG:s huvudkanal P4 som hade 11,8%. Radio Norge hade endast 4,2 procent, men Bauer kan vara ännu mer missnöjd med att nygamla Radio1 bara fick 0,4 %.

De tre bolagens utbud med sammanlagt 31 kanaler på DAB+ är fragmentiserat och man kan därför dra slutsatsen att utbudet drabbas av kannibalism. Kanalerna äter upp varandra och publiken kan ha svårt att orientera sig. I genomsnitt hade varje DAB-kanal endast 1,83 % av radiopubliken. Men tar man i beaktande att de tre huvudkanalerna samt NRK P1+ tillsammans hade nästan hälften av DAB-lyssnarna blir andelarna för var och en av de övriga 27 s.k. nischkanalerna i de flesta fall mindre än en (1) procents marknadsandel.

33% av befolkningen lyssnade på DAB-radio på en enda dag 2017, mot 25% år 2016, säger statistikrådgivare Odd Vaage på Statistisk Sentralbyrå  Enligt SSB var andelen 2017 som använde radio en genomsnittlig dag 54%. 49 procentenheter lyssnade på marksänd radio och 10 på nätradio.  I Sverige var 2017 andelen som använder radio en genomsnittlig dag 62%.

Om inte lyssnarsiffrorna förbättras riskerar DAB-satsningen bli en ekonomisk katastrof för de två kommersiella bolagen - svenska MTG och tyska Bauer - som numera inte längre sänder på FM-bandet i Norge. För NRK handlar det om public servicebolagets förtroendekapital hos publiken och politikerna.

Baserat på de skilda lyssnarundersökningarna liksom rapporter i pressen och på sociala medier kan slutsatsen dras att DAB-radio står för mindre än 50% av den dagliga radiolyssningen i Norge.

Läs mer
Medietilsynet bekrefter lyttervekst for lokalradio (lokalradio.no)
Vanvittige bra lyttertall for lokalradio (Radionytt.no)
En dårlig uke for radio (Radionytt.no)
Lokalradio skyter fart etter FM-slukkingen: 60 prosent vekst i Troms og Finnmark (Fremover, Narvik, april 2018)

Läs även 
Norska Lokalradioförbundet: Lokalradio ska fortsätta på FM till 2031
Lokalradio i Norge får böta för FM-sändning
FM-radio stängs inte i Storbritannien