söndag 15 april 2018

Norska Lokalradioförbundet: Lokalradio ska fortsätta på FM till 2031

Förbundet antog resolution på sin årsstämma. Valde ny ordförande.
Aslak Sommerfelt Skretting (Jærradiogruppen) har blivit vald som ny ledare i Norska Lokalradioforbundet (NLF) efter Svein Larsen (Radio Metro). NLF oganiserar ca 100 stora och små lokalradiostationer i hela Norge, såväl kommersiella som icke-kommersiella.-  Stämman i Kristiansand beslöt även om en resolution att lokalradio måste tillåtas fortsätta på FM!  Stämman tilldelade också årets hederspris till Eivind Engberg.


Förbundet vill ha en mer liberal frekvenspolitik för lokalradio på FM, inklusive förlängning av analoga licenser fram till 31.12.2031 vilket motsvarar licensperioden för DAB.

Vidare vill man inte att myndigheterna ramtiden ska kunna detaljreglera eller kontrollera medier, vare sig det gäller innehåll, inkomstkrav, distributionsplattformar eller lokala medier, t.ex. genom vidaresändning eller samsändning. Branschen måste själv kunna söka samarbete som kan stärka de olika aktörerna inom den lokala radioindustrin.

NLR har alltid varit emot att släcka FM. Trots stark motstånd från de nationella aktörerna, som har fått stöd av myndigheterna, har NLR hittills lyckats behålla FM för lokalradio.

NLR uppmanar politiker och andra intressenter att fokusera på mångfalden som norska lokala radiostationer har och fortsätter att bidra med innan det är för sent.

NLR uppmanar därför myndigheterna att underlätta en mediepolitik som säkerställer att

1. Nuvarande FM-licenser förlängs till 31.12.2031
2. Lediga FM-frekvenser kan användas av lokalradio
3. Sändarstyrkan på FM-stationer får öka betydligt
4. Kommersiell lokalradio på FM kan få sändas även i större städer
5. Licensvillkoren för FM i släckningsområden liberaliseras


Förbundet tilldelade årets hederspris till Eivind Engberg. Han får priset som mangeårig bidragsyter til bransjen gjennom uegennyttig å stille seg selv og sine kunnskaper til disposisjon ikke bare for egen arbeidsgiver, men også for lokalradiostasjoner over hele Norge.

Läs mer på lokalradio.no