söndag 23 april 2017

Rikskanaler stänger 2000 sändare i Norge. Vad händer med FM-bandet?

Andra behov utöver lokalradio och svensk radio finns idag inte.
Det händer inte så mycket med FM-bandet ännu enligt chefsingenjör Tore Lunestad i myndigheten Nkom på Lokalradioförbundets konferens i Stavanger.  När rikskanalerna stänger sina FM-sändare under 2017 frigörs många tillgängliga frekvensresurser i Norge. Bl.a. har NRK nästan 1200 sändare och Radio Norge nästan 700. Alla dessa och några till ger lediga många nya frekvenser för bl.a. lokalradio. Och svenskarna är på hugget.

Nkom kommer nu att undersöka vad dessa frekvenserna kan användas. 
Det finns många idéer och förslag, men ingenting är säkert, sade Lunestad. Han nämnde kommunikation och Internet, liksom maritim bredbandsanvändning, flygtrafik och radioamatörer. Lokal radio står också på listan för att NKom, när det gäller användning av FM efter 2022, men Nkom har hittills har antagit att lokalradion försvinner från FM efter det. Lokala radion behöver dock sina FM-frekvenser, menade
publiken närmast unisont .

FM-bandet blir inte helt ledigt förrän också grannländerna stänger sina FM-sändare. Men än så länge finns inga konkreta planer på det i grannländerna, sade Lunestad. Svenskarna är på hugget och har redan sagt att de nu vill ha fler frekvensresurser. Flera stationer i Sverige har ansökt om i Norge för att få öka effekten på sina FM-sändare på frekvenser som har varit i konflikt med sändare i Norge. Sverige planerar också att skapa flera nya FM-frekvenser under de närmaste åren.

Det finns således inga planer på vad FM-nätet kommer att användas till i framtiden och det finns inget konkret behov av att använda bandet till annat, menade Lunestad från Nkom.

Det finns ett antal områden där det är möjligt att ansöka om en licens för lokalradio, utan krav på innehåll, både DAB och FM enligt Medietilsynet på radiokonferensen. Det finns totalt 141 platser för FM lokalradio och totalt 208 licenser, men i ytterligare 22 områden är det också möjligt att starta lokal radio på FM.

Det finns dock ett förbud mot kommersiell lokalradio på FM i större städer och det är därför stränga krav för att få en licens i Oslo, Bergen, Stavanger och Trondheim. Här får endast s.k. nischradio (icke-kommersiell närradio) tillstånd. När det gäller lokal DAB är fortfarande sju av 37 sändningsområden i Norge vakanta.

Fakta:

Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) är motsvarigheten till svenska Post- och telestyrelsen (PTS)

Läs även
Hva skjer med de ledige FM-frekvensene
Norsk lokalradio vill ta över FM-frekvenserna från rikskanalerna

Förbättringar på gång för kommersiell radio i Sverige