torsdag 12 februari 2015

Dansk digitalradio fortsatt ifrågasatt

Skeptisk radiobransch kallar till konferens om DAB
Danmarks Radio, Discovery och Radio24syv håller kvar sin DAB-skeptisism på den politiska agendan och kallar till en extra radiokonferens 25 februari samma dag som folketingspolitikerna möts i ärendet.  - Vare sig politikerna snart får till stånd en långsiktig marknadsundersökning om DAB eller ej kommer de två public servicebolagen och det kommersiella radiobolaget att hålla något av en hearing om DAB är den rätta plattformen att investera många miljoner i, enligt MediaWatch.

Barn och unga använder sin mobil mer än någonsin

Framtidens radiokonsument lyssnar i sin smartphone
Färsk statistik från Statens medieråd visar att nästan alla 11-åringarna i Sverige har en egen mobil, de allra flesta smarta mobiler med internet. De medievanor som förr var associerade med tonåringar kryper allt längre ned i åldrarna, vilket reser frågor om ett ökat behov att stärka barn som mediekonsumenter.
Av de tillfrågade 17–18-åringarna använde 62 % mobilen mer än tre timmar per dag. Det kan jämföras med resultatet från 2012/13 då den siffran var 46 %.

tisdag 10 februari 2015

Alternativ digitalradio prövas i Norge

HD Radio på FM-bandet testas åter 
Norsk Lokalradioforbund har ansökt hos Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) om att starta provsändningar med det amerikanska digitalradiosystemet HD Radio på Radio Sør i Kristiansand.  Avsikten är att myndigheterna ska få möjlighet att testa systemet och utvärdera om det är ett lämpligt alternativ till DAB för lokalradio i Norge.

fredag 6 februari 2015

DAB-fiaskot i Norge: Krisberedskapen i radioskugga

Stortinget missade FM-radions betydelse för miljoner utländska besökare
Från 2017 blir det tyst i bilarna för miljoner bilburna turister som besöker Norge. Det är då regeringen planerar att släcka FM-radion. Därmed försvinner för miljoner utländska besökare bl.a. trafikinformation och information vid exempelvis allvarliga olyckor.

Norrmännen tvingas att köpa ny utrustning i sina bilar, men eftersom Norge är ensam om att ta ett sådant steg i Europa kommer bilturisterna med sina FM-mottagare inte få in någon av de stora kanalerna efter ha passerat gränsen,
skriver Dagens Næaringsliv. Nu kräver flera stortingspolitiker att kulturministern redovisar konsekvenserna.

torsdag 5 februari 2015

DAB har nu en fjärdedel av brittisk radiolyssning

Efter 20 år på banan passerar DAB-radio magisk gräns.
Radiolyssningen på digitala plattformar har ökat med 6 procent året 2014 och är nu 37,9 % på veckobasis enligt Rajar. Största andelen av dessa plattformar har DAB som nu nått 25,2 % . Övrig lyssning är on-line och via tv-nätet. Analoga plattformar främst FM har nu 56,2 %. Storbritannien tillhör det fåtal länder som nått en DAB-lyssning över tio procent. Närmast i Europa ligger Norge 21 % och Danmark 14 %.

tisdag 3 februari 2015

Början på slutet för DAB-radio i Danmark?

Körplanen för lansering av DAB+ uppskjuten - igen
Mötet om en revidering av körplanen för digitalradio, som partiernas medietalesmän i Folketinget skulle hålla förra veckan, har för tredje gången skjutits upp. Nu en månad till den 24 februari. På mötet ska politikerna diskutera och ta hänsyn till att flera aktörer fortsätter vara tveksamma till och kritiserar DAB. Dessa inkluderar DR, som är politiskt förpliktigat att driva på utvecklingen.

måndag 2 februari 2015

Public serviceradio dominerar i Sverige

P4 har största radiopubliken
Sveriges Radio P4 håller ställningarna som landets ojämförligt största radiokanal med 40,5 % av publiken i vecka 4, en ökning med 4,5 procentenheter på en månad enl TNS-Sifo. P4, som inkluderar lokalradion, har därmed lika stor publik som alla tio kommersiella radiokanalerna tillsammans. Närmast i storlek är Mix Megapol och P1 med 15,6 %. Näst största reklamkanal är Rix FM 12,2 %. SR-kanalen P2 har endast 1,6 procent av publiken. 

söndag 1 februari 2015

Danmarks Radio tveksam till snar FM-släckning

Efter 12 år har DAB-andel av radiolyssningen nått 14 % .
Det ter sig tveksamt om kraven på en FM-släckning 2019 kommer att uppfyllas tror Danmarks Radio i sin rapport Medieutvecklingen 2014.  - Kravet är att minst 50 % av radiolyssningen inklusive bilradio ska vara digital (DAB + online)  i mitten av 2018.  Den digitala lyssningen är idag 21 % och ökar inte tillräckligt snabbt för att nå målet. DR Medieforsking tror på en digital lyssning om 33 % år 2018.