fredag 22 december 2023

5G Broadcast - redo för global lansering 2024

Universell plattform för radio och television i smartphones och bilar

Distributionen av digital radio och tv står nu inför något av en revolution. Det LTE-baserade 5G-terrestra sändningssystemet, eller "5G Broadcast", kan snart utmana och ersätta markbaserade digitala sändningssystem som DVB-T2 och DAB, skriver Public Servicerådet (Sverige) i en rapport.


År 2024 finns det 7 miljarder smartphones i världen. De globala 5G-mobilabonnemangen förväntas nu nå 1,6 miljarder. Smartphonen är ett mångsidigt kommunikationsverktyg. Mer än tidigare förväntat blir den nu den viktigaste plattformen för radiolyssning och tv-tittande. Video- och ljudströmning (inklusive radio- och tv-kanaler) tar nu upp cirka 75% av den globala internetkapaciteten.

Medieinnehåll levereras i allt högre grad via Internet i fasta och mobila IP-nätverk. Mobilt via smartphones samt anslutna bilar via mobila bredband samt WiFi-åtkomst. Detsamma gäller smarta tv-mottagare och smarta högtalare. Publiken för OTT (Over-the-top) bredbandsmedia som plattform för radio och television är betydligt större än för markbundna digitala sändningar som (DTT) och marksänd DAB-radio.


Telekombranschen värderar UHF-bandet 470–694 MHz som idealiskt för att expandera sina mobila tjänster. Vid ITU-konferensen WRC-23 i Dubai lyckades emellertid marksändningssektorn behålla sin primära tilldelning i UHF-bandet för Region 1 (Europa, Afrika och Mellanöstern) åtminstone ytterligare ett decennium. Radio- och tv-bolag och sändningsbolag kommer nu kunna lansera 5G Broadcast i global skala redan 2024.


Det finns starka argument för 5G Broadcast sändning liksom för 5G bredband. System för nödalarm är avgörande för att nå ut till befolkningen före, under och efter en nödsituation, kris eller katastrof. Både marknät och mobilnät kan användas för att förmedla meddelanden och relevant information.


Sändningsleverantörer, som exempelvis svenska Teracom, måste samarbeta med radio- och tv-bolag, som SR och SVT, för att utveckla 5G Broadcast eftersom smartphonen blir den främsta bärbara enheten för tv-sändningar och radiolyssning. Smartphones kommer förmodligen aldrig att utvecklas för DVB eller DAB-mottagning. I vilket fall som helst bör vi förvänta oss att både sändningsleverantörer och telekomföretag nu kommer att investera kraftigt i 5G Broadcast-teknologi.


Varför 5G Broadcast?


5G Broadcast kombinerar broadcast- och unicastteknik och främjar inte bara en fri och bättre användarupplevelse på mobila enheter utan också en mer effektiv användning av spektrum. 5G Broadcast har potential att erbjuda flera fördelar jämfört med traditionella sändningssystem när det gäller distributionskvalitet och val.


För det första kan 5G Broadcast leverera video- och ljudinnehåll av högre kvalitet än traditionella marksändningssystem, eftersom det har mer tillgänglig bandbredd för att överföra innehållet. Detta innebär att användarna kan uppleva betydligt bättre ljud- och bildkvalitet än hittillsvarande system.


För det andra kan 5G Broadcast erbjuda mer valmöjlighet för användare, eftersom den kan stödja en bredare mängd innehållsformat, inklusive 4K och 8K Ultra HD, virtuell verklighet (VR) och förstärkt verklighet (AR). Dessutom kan 5G Broadcast också möjliggöra personliga och interaktiva tjänster, som riktad reklam och interaktiva funktioner.


För det tredje kan 5G Broadcast erbjuda mer flexibilitet och skalbarhet än traditionella sändningssystem, eftersom det kan anpassas till olika användningsfall och scenarier. Till exempel kan det användas för att leverera live-evenemang och sportevenemang till stora publikgrupper, eller det kan användas för att leverera efterfrågat innehåll till enskilda användare.


5G Broadcast - ny spelplan för digitalradio i bilar


5G Broadcast kommer nu att bli ett mer kvalificerat val för digitalradio i bilar tillsammans med 4/5G-bredband. Då kommer biltillverkare att ha möjlighet att ignorera att leverera nya bilar med DAB+, vilket har en mer begränsad räckvidd, sämre bandbredd per kanal och mindre robusthet samt mindre flexibilitet. Att hellre välja 5G Broadcast kommer att vara möjligt utan att åsidosätta den europeiska elektronik- och kommunikationskoden (EECC).


Vad är 5G Broadcast?


Det LTE-baserade 5G Terrestrial Broadcast System eller 5G Broadcast är en global standard som har godkänts som ett fristående marksändningssystem. Den erbjuder envägs nedlänkstjänst avsedd för direkt mottagning av allmänheten i täckningsområdet, inklusive möjligheten till fri mottagning.5G Broadcast-teknik gör det möjligt att nå ett obegränsat antal användare med en enda dataström och utan någon kvalitetsförlust. Den möjliggör distribution av linjärt medieinnehåll via stora radioceller med en radie på upp till 60 kilometer. En enda dataström sänds med hjälp av ett högt torn med hög effekt samt lågeffekttorn. Denna möjlighet öppnar vägen för nya synergier och olika samarbets scenarier mellan sändnings- och mobil-ekosystemen.


Alla mobila enheter inom täckningsområdet för en sådan marksändare kan ta emot program som distribueras via denna dataström. Eftersom signalen endast distribueras en gång till alla mottagande enheter finns det ingen belastande nätverksanvändning baserad på antalet mottagande enheter per cell, och därför kommer kvaliteten på programmen inte att minska på grund av många enheter.


Målet med 5G Broadcast är att erbjuda linjär radio och television för mobila enheter samt för fasta mottagare med en enda chipset.


Med 5G Broadcast är det möjligt att använda samma medieformat för mediedistribution som för innehållsleverans via internet (OTT). Det möjliggör en sömlös övergång mellan distributionskanaler - t.ex. 5G Broadcast och 5G-bredband - och resulterar i den bästa medieupplevelsen för kunderna vid alla tidpunkter.


En annan viktig funktion är mottagning av innehåll utan behov av en internetanslutning. Denna Free-To-Air-funktion är viktig för public service som vill nå sina lyssnare och tittare utan några begränsningar. Dock krävs anpassade chipset i mobila enheter som möjliggör mottagning från HTHP (hög torn hög effekt) med SDO (standalone downlink only) -teknik.


5G Broadcast är en ny teknik som fortfarande är i implementeringsstadiet. Medan tester och försök genomförs i över 20 länder sedan 2019 är kommersiella implementeringar av 5G Broadcast ännu inte allmänt tillgängliga. Tester och försök med 5G Broadcast genomförs i flera andra länder, inklusive Österrike, Tjeckien, Estland, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien, USA, Brasilien, Colombia, Kina, Indien, Sydkorea och Australien.


Den globala LTE/5G Broadcast-marknaden förväntas vara värd 1,8 miljarder USD vid slutet av 2029 och växa med en årlig tillväxttakt på 9,9% från 2021 till 2029, enligt en färsk studie av Adroit Market Research.


Några slutsatser


5G Broadcast, tillsammans med 5G-bredband, kommer att bli en betydande global plattform för digital distribution av radio och television. Den gradvisa övergången från dagens system kommer att ta ganska lång tid, men det är uppenbart att stora sändare måste vara engagerade från dag ett.


Under alltför lång tid har sändning och online betraktats som motsättningar och inte som kompletterande. Möjligheten att kombinera sändning och online måste hållas i förgrunden; vi måste använda både sändnings- och onlinetekniker på ett hållbart och smart sätt för att säkerställa att PSM (public service media)-organisationer behåller kontrollen över den framtida distributionen i egna händer, skriver Antonio Arcidiacono, EBU Director of Technology & Innovation i en bloggessä.


Systemet har nu varit på test i flera länder i över fem år och är redo för drift ganska snart. Utmaningen för tillfället är att uppnå en win-win-situation; att möjliggöra en gemensam teknisk och ekonomisk plattform för att sammanföra intressen hos de stora intressenterna; radio- och tv-bolagen, sändningsföretagen och telekomindustrin.


Marknaden ser fram emot introduktionen 2024 av chipet som möjliggör 5G Broadcast-mottagning av radio och television i mobila enheter liksom för bilradio. 5G Broadcast/5G-bredband blir ett betydande lyft i konsumentvärde för tittare och lyssnare över hela världen. 5G kommer att involvera alla tre sändningssektorerna; public service, kommersiella och community media.  Alla berörs mycket snart, även i Sverige.


Läs hela rapporten

5G Broadcast - the Universal Radio and Television Mobility PlatformLäs även

Europeisk radio och tv på väg mot 5G Broadcast

Österrike öppnar nu för 5G Broadcast i UHF-bandet


5G Broadcast: What can consumers expect?  (Qualcomm blog)

LTE & 5G broadcast market forecast to hit $1.8 billion by 2029 (TelcoNews India)

5G Media2Go - Audiovisual Services for In-Car Infotainment Systems (SWR)

TV over Broadcast in Terrestrial Broadcast Networks (5 MAG)


We Must Combine Broadcast and Broadband to Deliver The Future (Antonio Arcidiacono, EBU Director of Technology & Innovation)

Radio och tv i 5G-revolutionen. Ny teknisk rapport från EBU


Spain again testing 5G Broadcast 

Digital terrestrial television in the 5G age (ORS Austria)

Terrestrial TV saved from 2030 cliff edge (Clean Feed)