måndag 10 juli 2023

Europeisk radio och tv på väg mot 5G Broadcast

Public servicebolag i sex länder undertecknat en gemensam avsiktsförklaring om radio och tv via 5G. 

 5G Broadcast, som är en utökning av 5G-standarden för att sända linjära radio- och tv-program, har varit redo för kommersiell marknadslansering sedan början av 2023: standardiseringen är i stort sett klar, ledande sändningsföretag i Europa har testat idéer och koncept i flera år — och de första smartphone-prototyperna finns redan tillgängliga.


Ledande sändningsföretag från Tyskland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna och Österrike har nu undertecknat en avsiktsförklaring: Enligt "Roadmap to 5G Broadcast" är målet att arbeta tillsammans med aktiviteter för att ytterligare definiera sändningstjänster och möjligheter och deras validera affärsmodeller. Bayrischer Rundfunk, France Télévisions, NPO, ORF/ORS, RTÉ, RAI, SWR har skrivit på och sätter nu gemensamt takten.


Många gemensamt utvecklade 5G-sändningsapplikationer och kommersiella användningsfall kommer att presenteras 2024 för sommar-OS i Paris och fotbolls-EM i Tyskland. Detta arbete kommer bland annat att göra det möjligt för programföretag att noggrant bedöma möjligheten att anta och införa den nya sändningsstandarden inom de närmaste åren.


Syftet är att möjliggöra ett europeiskt 5G-sändningsekosystem för public service-media, arrangörer av kulturevenemang, kreativa människor och leverantörer av audiovisuellt innehåll, att nå mobila enheter via direktmottagning och att göra 5G-sändningar marknadsklar. Denna framtidssäkrade utveckling möjliggör också nya användningsfall och affärsmodeller som underhållningssystem i bilar, nödvarnings- och informationstjänster eller applikationer för metaversen, säger Michael Wagenhofer, VD för österrikiska ORS-gruppen.


Tekniken ger enkel och demokratiskt viktig tillgång till audiovisuellt innehåll, förklarar undertecknarna. Det gör det också möjligt för nätoperatörer och medieinnehållsleverantörer att leverera innehåll och data till ett stort antal konsumenter på ett krissäkert sätt utan att påverka 5G-mobilnätet, till exempel under liveevenemang. 5G-sändningsbaserade tjänster kommer att komplettera digital marksänd tv, och vidareutveckla marksända nätverk för en IP-driven framtid.


Grunden för störningsfria sändningar är UHF-frekvensspektrumet 470-694 MHz, som är beprövat i hela Europa och som förutom tv-sändningar uteslutande används för direktsända produktioner av kulturinstitutioner med trådlös produktionsteknik.


Fakta:  Sveriges Television och Sveriges Radio står fortfarande utanför samarbetet med 5G Broadcast.


Läs mer:

Rundfunkanstalten in EU unterstützen 5G Broadcast (film-tv-video.de)


Läs även:

Österrike öppnar nu för 5G Broadcast i UHF-bandet


5G Broadcast for Radio: Securing future-proof, diverse and free-of-charge radio access on all platforms and all mobile devices. (Association of European Radios)


New EBU Tech Report on 5G for Broadcasters