torsdag 2 juli 2020

Brittisk kommersiell FM-radio kan fortsätta till 2032. (Uppdaterad)

Analog stängning inte längre i sikte trots starkt digitalt lyssnande.
Lyssnarna på populära radiostationer, som Classic FM och TalkSport, kommer att kunna få tillgång till sina favoritprogram under ytterligare tio år trots snabba förändringar av teknik och radiolyssning. Mediaministern John Whittingdale har nu beslutat hur kommersiell radio kommer att licensieras under det kommande decenniet.

Nästan 60 procent av all radiolyssning sker nu digitalt (DAB, tv-nätet, satellit och Internet), men analoga stationer på FM- och mellanvågsbandet är fortfarande viktiga för miljontals lyssnare.

Flera  analoga kommersiella radiolicenser kommer att upphöra att gälla från början av 2022. Under förutsättning att stationerna också sänder på digitalradio, har regeringen beslutat att tillåta Ofcom att förnya dessa analoga licenser under ytterligare en tioårsperiod.

När vi flyttar in i en allt mer digital värld ser vi till att licenslandskapet för radio är rättvist och uppdaterat och gör att publiken kan njuta av ett stort utbud av högkvalitativa stationer, säger Whittingdale.

Regeringens beslut kom efter ett omfattande samråd med radiobranschen och klargör de långsiktiga licensieringsarrangemangen för FM- och AM-radiotjänster mot bakgrund av övergången till digitalt lyssnande.

Ofcom har nu befogenhet att förnya dessa licenser under ytterligare en period. Förändringarna påverkar endast analoga kommersiella radiostationer. DAB-radio och community radio omfattas av har andra licensieringsarrangemang.

Läs mer på gov.uk

Analys

Tidigare planer har varit att stänga FM när det ”digitala lyssnandet” uppgår till minst 50%. Det har dock visat sig att såväl radiolyssnare som radiostationer i synnerhet lokala stationer vill behålla FM-radion. Även BBC har tidigare markerat att man fortsätter på tre plattformar; FM, DAB och Internet. 

Det beräknas finnas minst 110 miljoner FM-mottagare i brittiska hushåll och fordon.  DAB-radio har funnits i landet sedan 1995, men har inte fått det genomslag man tidigare hoppades på. Man har ännu inte skiftat från det gamla DAB-systemet till det nyare DAB+.

Regeringens beslut visar på att DAB inte kommer att bli en framtida huvudplattform för radio utan det blir Internet som med tiden tar över från FM. Några tunga skäl för detta är att DAB inte finns i smartphones och inte heller kan användas för poddradio.

Att FM-radio nu får fortsätta ytterligare 12 år är en motgång för DAB-lobbyn. Det är just i Storbritannien som DAB har den ledande positionen i jämförelse med de flesta andra länder.

Läs även