tisdag 11 juni 2019

Kraftig global tillväxt för streamingtjänster inklusive Norden.

Globala intäkter har mer än fördubblats år 2024. Amerikanska jättar dominerar helt.
Svensk tv-marknad nådde nytt omsättningsrekord 2018 med den starkaste tillväxten på 8 år. Störst ökning noteras inom streaming, där omsättningen för betaltjänsterna (SVOD) nådde nära 4 miljarder och visade tillväxt på 45% jämfört 2017. En betydande tillväxt noteras även inom annonsfinansierad streaming (AVOD enligt analysföretaget Mediavision som ser en fortsatt stark marknad också 2019 och 2020. - Globalt kommer online-tv-serie och filmintäkter kommer att uppgå till 159 miljarder dollar år 2024; mer än dubbelt de 68 miljarder dollar som spelades in 2018, enligt Digital TV Research. 

SVOD blev den största inkomstkällan 2014 genom att  då gå förbi reklamfinansierade AVOD. SVOD-intäkterna kommer att klättra med 51 miljarder dollar mellan 2018 och 2024 för att uppgå till 87 miljarder dollar.

Från de 138 länder som omfattas av tv- och videoprognosrapporten kommer de fem största tjänsterna med Netflix i spetsen att stå för 68 procent av de globala intäkterna före 2024. Denna andel minskar från 71 procent år 2018; avslöja att resten av världen kommer att växa i en högre takt. Streamingintäkterna kommer att överstiga 1 miljarder dollar i 18 länder före 2024.

USA kommer att förbli dominerande, med en andel av globala intäkter om knappt 40 procent. Digital TV Research beräknar att intäkterna i USA kommer att öka dubbelt mellan 2018 och 2024 - vilket ger nästan 34 miljarder dollar för att nå 61 miljarder dollar. Kina kommer att lägga till 15 miljarder dollar under samma period för att nå 27 miljarder dollar. USA och Kina kommer att stå för mer än hälften av alla intäkterna (56 procent) av den totala summan innan 2024. Nya Disney+ kommer att bidra enormt till bommen. I Västeuropa beräknas Disney+ ha registrerat 19.175 miljoner kunder före 2024 från en blixtstart i år. Simon Murray, huvudanalytiker hos Digital TV Research, säger: Disney+ will make a strong and immediate impact, given its extensive brand recognition and impressive content line-up. Han förutspår att Disney+ snabbt närmar sig Amazon Video.

Marknadsledare Netflix förväntas växa sin bas från 35 miljoner i slutet av förra året till nära 55 miljoner på fem år, medan Amazon för första gången växer från 14,8 miljoner till 24 miljoner under samma period. Apple TV + förväntas däremot registrera en blygsam 3,3 miljoner före 2024, medan "andra" inklusive nya tjänster och erbjudande från lokala aktörer kommer att stå för 30 miljoner abonnemang, en ökning från 15,3 miljoner år 2018.

Omkring 43,4 procent av TV-hushållen beräknas ta minst ett SVOD-abonnemang år 2024, från 26,3 procent år 2018. Penetrationsnivåerna förväntas variera avsevärt mellan marknaderna och nå nästan två tredjedelar av TV-hushållen i Norge men fortfarande mindre än 30% i Italien.

Brutto SVOD-abonnemang förväntas utgöra 74,2% av de västeuropeiska TV-hushållen före 2024, dubbelt den 37,3% som registrerades vid utgången av 2018. Fem länder kommer att vara över 100% av TV-hushållen.

Nu 10 miljoner streamingabonnemang i Norden

Streaming växer starkt i Norden även 2019 konstaterar Mediavision i den senaste analysen av den nordiska TV- och videomarknaden. Allt fler skaffar streamingtjänster och sedan förra våren har 800 000 nya hushåll tillkommit. Sammantaget finns nu ca 10 miljoner abonnemang i Norden, fördelat på 5,8 miljoner betalande hushåll. Utvecklingen drivs nu både av hushållen som vill ha fler abonnemang och aktörerna som erbjuder allt fler sorters paket.

Prenumerationsbaserade SVOD fortsätter att visa stadig tillväxt i Norden. Våren 2019 ökar antalet hushåll som har minst en videostreamingtjänst med 16 procent, jämfört samma period i fjol. Det betyder 800.000 fler abonnerande hushåll. Totalt har nu 5,8 miljoner hushåll för minst en videotjänst, dvs mer än hälften (52 procent) av hushållen i Norden betalar för SVOD idag.

I genomsnitt abonnerar ett prenumererande, nordiskt hushåll på drygt 1,7 tjänster, vilket är en klar tillväxt jämfört med i fjol. Totalt innebär detta ca 10 miljoner SVOD-abonnemang i Norden.

Att hushållen nu ökar på sina streamingabonnemang förklaras delvis av att många aktörer börjat erbjuda fler former av tjänstepaketering. Till exempel blir det vanligare att telekomoperatörer paketerar streaming tillsammans med traditionell TV och bredband. Operatörernas försäljning av streaming ökar signifikant i hela Norden och fördubblas jämfört med våren 2018.

Omsättningen på streamingmarknaden växer starkt i alla nordiska länder, framförallt på grund av stacking-fenomenet, d v s att hushållen skaffar fler abonnemang. Denna utveckling är också ett tecken på att onlinevideo rör sig mot större mognad. Vi vet att flera nya tjänster kommer att släppas i Norden 2019 och 2020. Detta gör att Mediavision förutspår en fortsatt stark marknadstillväxt och att hushållen successivt kommer att lägga mer pengar på streaming. För konsumenterna har det blivit allt tydligare att det bästa och mest attraktiva innehållet idag finns i dessa tjänster, säger Marie Nilsson VD på Mediavision.

Fortsatt amerikansk dominans 

Analytiker väntar sig att de två nya streamingjättarnas inträde på marknaden står bakom ger extra lyft i höst. Det handlar om Apple TV+ och Disney+.  Ett sjätte amerikansk bjässe kan också väntas i slutet av 2019 då AT&T-ägda Warner Media kan komma lansera sin supertjänst med HBO och Cinemax i basen, men även bl.a. nyhetskanalen CNN för 16 dollar i månaden. - I Kina växer just nu streamingtjänsterna ännu snabbare än i USA.

De amerikanska streamingtjänsterna är idag så stora att de inte längre kan ses som komplement till linjär (tablålagd) television utan helt enkelt steg för steg ersätter ”ång-tv” även globalt. Här står de europeiska tv-bolagen inför sin svåraste utmaning sedan televisionens införande för över 60 år sedan.

Läs mer
Disney+ ‘to lead’ doubling of western Europe SVOD base (Digital TV Europe)
Nu 10 miljoner streamingabonnemang i Norden (Mediavision)

Läs även
Norrmän och svenskar allt mer nöjda med strömningstjänsterna
Brittiska parlamentet utreder framtiden för public service
BritBox - nu får Netflix en europeisk konkurrent.