lördag 16 mars 2019

Brittiska parlamentet utreder framtiden för public service

Nätjättarnas ökande dominans oroar politikerna
En tvärpolitiskt utskott i brittiska överhuset har påbörjat en ny utredning om huruvida public servicebolagen, som BBC och ITV, kan överleva den konkurrensen av kraftfulla ökningen videotjänster on-demand -  och om bolagen är ”worth saving”.Kommunikationskommittén menar att streaming-tjänster som Netflix och Amazon Prime har gjort tusentals timmar innehåll tillgängligt för "mindre än hälften" kostnaden för en TV-licens. Kommer public servicebolagen att bli överflödiga frågar man sig. “There are concerns that the popularity of video on demand services has made PSBs redundant.”

Kommittén kommer att utreda om begreppet public service tv har något fortsatt värde, vilken form den ska ha i framtiden och hur detta kan vara ekonomiskt hållbart.

Stephen Gilbert (Conservatives), utskottets ordförande, sade att on-demand företag som inte har public service-skyldigheter, riskerar att prisa public service-bolagen ut ur produktionsmarknaden genom att blåsa upp kostnaderna.

Oron delas också av Ofcom, den brittiska mediamyndigheten. I en rapport som publicerades i maj 2018 sägs det att stora budgetar för onlinespelare som Netflix - som satsade cirka 13 miljarder dollar på innehåll förra året - ledde till en ökning av produktionskostnaderna. Detta vid en tidpunkt då kommersiella public service-sändare (som ITV och Channel 4) brottas med fallande reklamintäkter. (Financial Times)

Läs även