torsdag 24 januari 2019

Säkerhetspolitiskt förslag: DAB kan förlora frekvensutrymmet


FM fortsätter till 2047.
Blir 2019 sista året för rest-DAB i Sverige?

En utredning om hur radiofrekvenserna ska användas under perioden 2027-2047 föreslår att Försvaret ska få utrymme i bandet 174-240 MHz, som idag används av DAB-radio och digital-TV. På internationell nivå föreslår utredningen att Sverige verkar för banden 470-694 MHz och 174-240 MHz (VHF band III) allokeras så att frekvenserna kan användas för två olika typer av radioanvändningar. - Det är således möjligt att Sverige nu följer Finlands exempel och rensar bort DAB från band III. Eftersom DAB inte har allokerats på något annat frekvensband kan detta innebära att det blir omöjligt att fortsatt kunna introducera DAB i Östersjöregionen.


I betänkandet ”Frekvenser i samhällets tjänst” vill utredningen att Försvaret, Post- och telestyrelsen och Myndigheten för press, radio och TV tar fram ett gemensamt förslag om bandet 174-240 MHz.

Inför 2027 ska det även undersökas hur marksänd TV kan flyttas till alternativa distributionssätt (som Internet). Intresset för marksänd TV minskar och få lyssnar på DAB, konstaterar utredningen. Endast 18% av hushållen tar emot tv via marknätet (DVB-T2). Samtidigt har FM-lyssningen bara minskat marginellt de senaste åren. När det gäller FM föreslår utredningen därför att inga förändringar görs.

Efterfrågan på DAB i 174-240 MHz i Sverige är i dag låg, både från konsumenter och programbolag. Frekvensområdet är därför underutnyttjat och om inte efterfrågan uppstår i större utsträckning eller regeringen av andra skäl beslutar om en övergång till DAB-radio bör regeringen ompröva beslutet att reservera frekvensbandet för DAB så att de under perioden åren 2027-2047 kan användas för andra tjänster” skriver utredningen.
 

Huvudförslagen i utredningen är att allt frekvensutrymme ska prissättas. Det ska även gå att ställa krav på public service-innehåll i radiotillstånd och att radiotillstånd ska kunna vägras eller återkallas om användningen kan ”vålla fara för Sveriges säkerhet.

Utredningen har lämnat till näringsdepartementet vars ansvarige är den nye digitaliseringsministern Anders Ygeman (s). Regeringen väntas fatta beslut i frågan under våren.

Sveriges Radio sänder f.n. med ett tillfälligt tillstånd DAB som når cirka en tredjedel av befolkningen, men man har få lyssnare. I ett yttrande till Kulturdepartementet under 2018 aviserade SR att man hellre vill satsa pengarna (6 milj kr/år) på Internetverksamhet. Det är således sannolikt att SR inte söker nytt tillfälligt tillstånd fr o m nästa år.

NENT (ex-MTG) aviserade i oktober 2018 att man 2019 skulle ta i bruk sina DAB-tillstånd som man haft sedan 2014. Det är dock sannolikt att kommersiell radio inte satsar på DAB om inte SR har fortsatta ambitioner. Dessutom går det nu betydligt bättre för Bauer och NENT i Sverige med FM än för dessa bolag i Norge som enbart där sänder med DAB.
Någon konsumentefterfrågan på DAB-radio finns inte i Sverige. En betydande del av radiolyssnarna finns idag på en annan digital plattform nämligen Internet via smartphones och Connected Cars.


Förutom Finland har nu även Estland tackat nej till DAB. Ryssland är betydligt mer intresserad av DRM-systemet än DAB. DRM innebär en digitalisering på befintliga rundradioband från långvåg till FM.

Läs hela betänkandet

Frekvenser i samhällets tjänst - En spektrumförvaltning för framtidens samhälle (SOU 2018:92)

Läs även

FM-radions ställning fortsatt stark anser PTS och Teracom
TV-antenner försvinner i Europa. Marksänd digital-tv börjar avvecklas
Förslag i riksdagen att stoppa hybridkrigföring via Sverige