söndag 15 oktober 2017

Minskat radiolyssnandet i Norge med tio procent på ett år.

FM-släckningen: NRK har förlorat 18% av lyssnarna. Reklamradion riskerar dessutom minskade inkomster.
Vecka 39, 2017 var det första hela veckan efter NRK stängt sina FM-sändare i Oslo, Akershus, Østfold och Vestfold. På PPM mätning hade i vecka 39 NRK total stöd 40,3%. Motsvarande vecka året innan var det 49,0%. Det innebär att stödet för NRK minskat med 18% på ett år. Det är NRK P1 som förlorar mest lyssnare från 33,2% under vecka 39, 2016 till 26,6 under samma period i år. Mest dramatiskt  minskar NRK P3, som nästan halveras, från 11,6 till 6,3%.


Det totala radiolyssnandet har totalt har minskat med 10% på ett år. Vid vecka 39, 2016, den totala var det 68,2, i vecka 39, 2017 blev det 61,7%.

MTG och Bauer har klarat sig bättre än NRK, vilket delvis kan förklaras att de ännu sänder på FM i detta område. De viktigaste kanalerna i för de två bolagen har dock förlorat många lyssnare. P4 har gått från 20,9% stöd i vecka 39, 2016 till 16,2% under vecka 39, 2017. Under samma period har Radio Norge gått från 12,3 till 8,9%. De har med andra ord båda förlorat 20 resp. 25% av lyssnarna.

Andra mätningar tyder på  lokala stationer som fortsätter sända på FM har ökat stöd. På många ställen finns rapporter om mer än en fördubbling för lokalradio.

Läs mer i Radionytt.no

Enligt obekräftade uppgifter överväger de nationella kommersiella bolagen att begära att man får senarelägga sin övergång från FM till DAB+ i Oslo-området med minst sex månader. Mycket pekar nämligen på att lyssnarförlusterna blir större än förväntat. Till skillnad mot för NRK innebär ett minskat lyssnade också inkomstbortfall för de reklamfinansierade bolagen som ägs av två utländska mediekoncerner.

Läs även
Radiolyssnandet i Norge fortsatt ned för NRK, upp för lokalradio
FM-radion fortsätter i Norge efter 2022
Folkupproret mot DAB-radio i Norge sprider sig