söndag 2 april 2017

Sju av tio har nu snabbt bredband i Sverige

Hög kapacitet minskar frekvensbehovet för marksänd radio och tv.
Bredbandsutbyggnaden fortsätter i snabbt takt. Fler än sju av tio hushåll och företag hade i oktober 2016 tillgång till bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s, vilket är en ökning med fem procentenheter jämfört med året innan. Fibertillgången var 66,4 procent och ytterligare cirka 13 procent av hushållen finns i absoluta närheten av en fiberansluten byggnad. Detta visar PTS Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016.


Utbyggnad av snabbt bredband är basen för samhällets fortsatta digitalisering. Därför är det glädjande att investeringar och utbyggnad sker i hela landet, så att allt fler kan ta del av de nyttor i form av tillväxt, delaktighet och samhällstjänster som bredbandsutvecklingen ger, säger Dan Sjöblom, PTS generaldirektör.

Utbyggnaden av fiber har i första hand skett till enfamiljshus. I oktober 2016 var 42 procent av alla enfamiljshus i landet fiberanslutna, vilket kan jämföras med 33 procent 2015. Ytterligare drygt 20 procent av enfamiljshusen ligger i absoluta närheten av en fiberansluten byggnad, och skulle därmed relativt snabbt kunna anslutas till ett fibernät.

Yttäckningen för mobilt bredband fortsätter att öka och på 69 procent av ytan i Sverige går det nu att använda mobilt bredband med hastighet på minst 10 Mbit/s (exklusive täckning från 450 MHz-bandet). Utbyggnaden har skett främst i de fyra nordligaste länen, vars yttäckning ökat med över sex procentenheter.

En utbyggnad av 4G i högre frekvensband har inneburit att yttäckningen för mobilt bredband med minst 30 Mbit/s har fördubblats och täcker nu drygt fem procent av Sveriges yta. Denna täckningsökning har varit störst i landets södra halva.

Ta del av rapporten

Regeringens nya bredbandsstrategi för ett helt uppkopplat Sverige 2025.är nu publicerad och här finns tydliga mål för alla medborgare och företag i Sverige. De viktigaste målen i strategin är följande:

    • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
    • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
    • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Regeringens definition av målet att "hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband" till 2025 beskrivs så här:

    • 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s
    • 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s
    • 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s.

I och med denna utbyggnad via fiber och trådlöst tillhandahålles i princip obegränsad internetkapacitet för bl.a. radio och tv i olika former.  Detta innebär också att behovet av frekvensspektrum för marksänd radio och tv s.k. broadcast fortsätter att minska.

Läs även
Framtidens radio och tv: Mobila bredband och Wi-Fi viktigast efter FM