måndag 15 juni 2015

Regeringen kan nu avvisa digitaradioförslaget (uppdaterat)

DAB-frågan avförs från dagordningen? Utvidgning av FM-bandet ett alternativ.
Miljöpartiet beslutade på sin kongress i lördags att FM-radion ska behållas.  Enligt partiets kultur- och mediepolitiska talesperson Niclas Malmberg innebär ställningstagandet från partiet att förslaget om att ersätta FM med DAB inte kommer att genomföras av regeringen. Kongressen beslutade att FM-nätet ska vara kvar. Därmed är hela frågan om DAB avförd från dagordningen resten av mandatperioden, säger Malmberg. 
I regeringskansliet pågår dock överläggningar mellan regeringspartierna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Kongressbeslutet är ett förtydligande av Miljöpartiets politik. I regeringen fattar vi gemensamma beslut,säger kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP).

Både den tekniska lösningen, med markbaserad digitalradio och 2022 som slutdatum har fått kritik, från såväl Riksrevisionen som i remissvar på en nyligen gjord utredning. Men Alice Bah Kuhnke vill inte svara på om det kan vara aktuellt med en senareläggning. – Regeringen håller på att bereda frågan om ett eventuellt införande av DAB och vi kommer att presentera ett gemensamt besked i den frågan före  semestrarna säger hon till SR Ekot.

Det är alltså långt ifrån säkert att det blir någon digital markradio, och det beror i så fall inte på Miljöpartiets kongressbeslut utan på att även Socialdemokraterna börjat tveka om DAB, efter den kritik som framkommit på senare tid. 

Alla inlägg i den här diskussionen, både med remissinstanserna men också Riksrevisionen, måste vi naturligtvis titta på när vi går vidare med den här frågan, säger Gunilla Carlsson kulturpolitisk talesperson för Socialdemokraterna och vice ordförande i riksdagens kulturutskott. Det är klart att det finns en del frågor som vi måste belysa vidare, så att just kanske nedsläckning 2022, är väl lite tidigt att just att i dag säga om det är realistiskt eller inte.

Att frågan om att flytta radiosändningarna från det analoga FM-nätet till ett digitalt marknät alls kommit upp beror på att dagens FM-nät inte anses kunna erbjuda frekvenser åt såväl public service som alla kommersiella kanaler som vill få utrymme där. Nu lutar det åt att man gör en förnyad utredning av om det är möjligt att på något vis bredda FM-bandet. Besked om den saken kommer inom kort enligt SR Ekot.

Kapaciteten i FM-bandet kan enligt Post- och telestyrelsen ökas. Dessutom finns f.n. ett 60-tal vakanta frekvenser för reklamradion och ca 150 för närradio. Man kan också utvidga genom att även ta ett lägre frekvensband i anspråk för rundradio. Detta görs nu i Brasilien där utrymme under 87,5 Mhz används vilket ökar kapaciteten med 50 %.

En annan lösning är att sända digitalt på FM-bandet med den nya tekniken DRM+ vilket minst fördubblar kapaciteten. Provsändningar har gjorts i Stockholm 2014.