Dokument digitalradio

Dokumentation om digitalradio (på svenska)

Digital Radio - Slutbetänkande från Digitalradiokommittén (SOU 2004:14)

Från aktuella debatten 2005 om digitalradio i Sverige:

Inlägg ang. den framtida svenska digitalradion - Skrivelse 2005-11-30 till kulturminister Leif Pagrotsky ( Mats Lindström EMS m.fl.) 

Digitalradion - långt borta och nära Om DRM för lokala och globala sändningar.
Ang. digitalradion i Sverige ang. lämplighet med DAB för lokal radio

Gemensamma tankar ang. DAB Skrivelse från närradioaktiva 2005-09-18


Digital distribution av ljudradio Regeringen säger nej till DAB-radio. skrivelse till riksdagen 2005-12-20 

Dokumentation om digitalradio på engelska