tisdag 11 maj 2021

Förbud mot reklam i lokalradio på FM föreslås i Norge

Regeringen vill rädda DAB-projektet genom att stoppa konkurrens till de två kommersiella radiobolagen.  

Kulturdepartementet föreslår i ett remissförslag att lokalradio som sänder på FM i de stora städerna inte ska få fortsätta sända reklam. Bl.a. vill departementet ta bort inkomstgränsen på 135.000 norska kronor för lokala radiostationer som sänder på FM i och runt de stora städerna: - Syftet med licensvillkoret är att skydda Stortingets tidigare villkor att dessa radiostationer ska ha en icke-kommersiell driftsbas. Under den aktuella perioden har den norska mediamyndigheten upplevt att tillståndsvillkoret har kringgåtts genom marknadsanpassningar i syfte att kunna inkludera analoga sändningsblock i släckningsområdena i reklamförsäljningen, skriver departementet och anser att en förbud mot reklam är bättre.  -  Men vad handlar det hela egentligen om?

Stortinget har tidigare beslutat att lokalradio får fortsätta att sända på FM till 2027. Förslaget motiveras med att lokalradion behöver mer tid för att kunna digitalisera d.v.s. gå över till DAB.

Men man införde ett förbud mot kommersiell lokalradio på FM i de fem stora städerna för att ge NRK, P4gruppen (NENT) och Bauer Media fler lyssnare på DAB när de stängde av sina FM-sändare 2017. För lokalradio på FM utanför storstäderna, och på DAB, gäller helt andra regler som  verkar vara oförändrade.  


Departementet vill också att förbudet mot sam- resp. vidaresändning i släckningsområdena tas bort och ersätts med en regel om att licenstagaren måste sända egna program. - Detta innebär att sändningarna måste bestå av innehåll som visar att licenstagaren har oberoende redaktionella aktiviteter och en separat profil. Programsamarbete eller samproduktioner är inte tillåtna. I särskilda fall kan dispens beviljas från detta förbud om det kan dokumenteras att det handlar om ömsesidigt samarbete om programutbyte, skriver departementet.


Norska lokalradioförbundet (NRL) motsätter sig kraftigt det föreslagna reklamförbudet för lokalradio i de stora städerna och kräver att reglerna lindras istället för att skärpas.


NLR vil anføre at premisset for å slukke kommersiell radio i storbyene og innføre strengere vilkår for nisjeradioer er endret. De nasjonale kanalene har nå fullført sin overgang fra FM til DAB, og denne eventuell usikkerhet knyttet til den digitale overgangen er etter NLRs oppfatning i stor grad fjernet, står det i resolutionen som vid förbundets årsmöte förra veckan.

En fortsatt sträng hållning till lokalradio på FM kan skada mediemångfalden, menar NLR.


Analys och kommentar


Departementet talar inte i klartext.  Lokalstationer som sänder reklam på FM hotar den nationella DAB-satsningen, Denna har hittills inte nått någon framgång i form av ökade lyssnartal. Istället är det fortsatt många klagomål på bristfälliga mottagningsförhållanden och dålig ljudkvalitet sedan nationella FM-nätet släcktes ned. Många norrmän är nu också medvetna om DAB-radio ännu efter tre decennier inte nått framgång mer än i enstaka länder.  DAB-radio har mycket få lyssnare i världen och endast ett (1) annat land, Schweiz, överväger att om några år sluta sända FM. Världen i övrig behåller FM-radion vid sidan av digital radio på Internet.


Om DAB-projektet skall överleva krävs helt enkelt att alla radiolyssnare tvingas över till en och samma plattform även för lokal radio. Frågan har blivit alltmer akut eftersom det rapporterats att de två nationella kommersiella radiobolagen inte längre går med vinst på radioverksamhet i Norge. Man sänder ju endast på DAB. Och lokalradion på FM är alltför populär.  


Hittills har inte departementet påvisat rimliga tekniska eller ekonomiska skäl för att det världsunika norska beslutet att FM-bandet ska vara tomt fr.o.m. 2027. Här finns nämligen inga andra användningsområden än för just ljudradio. Norge är också bunden till internationella avtal som naturligen berör grannländerna, som alla fortsätter sända på FM. Det är således inte svårt att förstå att det enbart handlar om att rädda kvar Bauer och NENT i Norge.  Dessa bolag är, till skillnad mot skattefinansierade NRK, helt beroende av att kunna sälja in en stor publik till sina annonsörer. Och då måste alla lyssna på DAB, inte FM.


Man kunde önska att kulturdepartementet - liksom dess myndighet Medietilsynet - sätter demokratin och medborgarintresset främst och inte låter sig fortsätta styras av utländska kommersiella särintressen och DAB-lobbyister.  Och även komma till insikt om att NRK ännu inte berättat hela sanningen om DAB-systemets brister och bräckliga framtid. Politikerna måste erkänna att man förts bakom ljuset och fått ta ansvar för ett helt felaktigt vägval för framtidens norska radio. Finns det ännu några modiga representanter i Stortinget ? 


Läs mer

Foreslår forbud mot reklame på lokalradio (lokaradio.no)

NLR går sterkt imot reklameforbud (lokalradio.no)


Høring - forslag til endringer i forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester samt endrede konsesjonsvilkår ved midlertidig forlengelse av eksisterende konsesjoner for lokalradio på FM fra 2022 til 2026 (Kulturdepartementet)


Läs även

Kulturministeren fikk lokalradiokjeft på Stortinget (lokalradio.no)

Medietilsynet vurderer om over 100 lokalradioer må legge ned for å beskytte DAB-kanalene (Nettavisen)

Dab er den største floppen i europeisk kringkastingshistorie (Nettavisen)


DAB-fiaskot i Norge: Riksradio förlorar, lokalradio ökar

Varför DAB-radio i Norge, men inte i Sverige?


* Norska citat att minnas *


– DAB er ikke annet enn en videreføring av et gammelt enveismedium og 

er i stor grad blitt presset på befolkningen 

(Lars Nyre, medieforsker og professor ved Universitetet i Bergen 2015).