torsdag 27 februari 2020

Närradio i Schweiz har inte råd med DAB -radio

Bild: zVg
Statligt teknikstöd för övergång till DAB avvecklas.
Country Radio Switzerland säger farväl till DAB-sändningarna i slutet av året.  Anledningen är att den statliga finansieringen gradvis minskas från 2020.  Detta är DAB:s död, säger VD David Bolli.  Innan (kommunikationsmyndigheten) Bakom gav subventionerna kunde endast några stationer tas emot på DAB+. Det var en chock, att vi blev inte informerade varken av Bakom eller av vår DAB-leverantör om att subventionerna skulle gradvis avvecklas, säger David Bolli, till persoenlich.com

Tidigare har Bakom subventionerat radiostationerna som gått över till DAB med 80% av kostnaden , I år kommer den bara att vara 50% - och andelen subventioner kommer att fortsätta att minska. 2022 blir det 10%.

De lockade oss med subventionerna.  Utan varning reducerades de från 80 procent till 50 procent 2020, säger Bolli.  Redan under 2017 informerades radioföreningarna om att denna andel skulle minska från 2020, sade Francis Meier, talesman för Bakom.  Vid den tiden antog Bakom att nedmonteringen för FM-licensierade programföretag ska ske i 20 procentsteg årligen och för registranter (ren DAB samt webb- och kabelprogram) i 33 procentsteg. 

Radioföreningarna informerades om de nya finansieringsvillkoren vid ett informationsevenemang om DAB+ -kampanjen i Bakom och  publicerades officiellt i samband med schweiziska radiodagen i augusti 2019 i Zürich. Jag kan inte bedöma exakt hur detta hände, vi är inte i någon radioförening, säger Bolli.

Inte alla små radiooperatörer har överraskats. Minskningen av den statliga teknikfinansieringen kom oss inte som någon överraskning, säger André Sidler, grundare av James FM. Investeringarna och DAB-distributionen hade planerats så att sändningsverksamheten kunde fortsätta att täcka kostnaderna även efter att finansieringen upphörde 2023.  Vi beslutade medvetet enbart om DAB-distributionsområden som vi på egen hand har råd med på lång sikt.

Country Radio Switzerland säger adjö till DAB+ distribution i slutet av 2020.  Vi har inte råd, säger Bolli.  Stationen tvingas  betala cirka 20.000 franc/år  (ca SEK 200.000) för DAB-sändningen i stället för 8.000 franc i dag.  Vi måste" tjäna "varje franc själv - genom reklam, sponsring och donationer.  Vi har varit på luften sedan december 2008 och att hitta pengar blir allt svårare.  Antalet lyssnare är stort, men det är bara ett fåtal som är villiga att betala för det, säger Bolli.  

Country Radio Switzerland hoppas att vara tillgängligt igen via de tidigare och beprövade kanalerna, mobilappen och via kabel. Vi kommer att fortsätta slåss tillsammans med våra frivilliga donatorer, säger den passionerade radioproducenten som menar att DAB nu är död.

Läs mer

Fakta
Schweiz är liksom Norge de enda länder som avvecklat en stor del av sin FM-radio. Istället satsar man på en utbyggnad av DAB+. Merparten av den digitala lyssningen sker dock idag via Internet, satellit och kabel.

Närradion (community radio) sänder DAB-radio företrädesvis i ett fåtal länder där staten subventionerar investeringar och teknisk drift. Förutom Schweiz handlar det främst om Frankrike och Australien. I övriga länder finns det ett starkt motstånd mot att lämna FM till förmån för DAB. Detta gäller även de nordiska länderna.  Det handlar framför allt om att DAB innebär höga kostnader, utdaterad teknik och dålig räckvidd.  Nästan alla av världens cirka 25.000 närradiostationer sänder på FM.

I Norge övervägs f.n. ett liknande statligt stöd för att kunna locka över lokalradio från FM till DAB.