måndag 11 november 2019

Norge: Stora förluster för riksradio och tv. Katastrof för DAB-radio

                                            Bild: Oppland Arbeiderblad
Lokalradio på FM går dock bra. 
En ny rapport från Medietilsynet visar att nationella norska tv- och radiokanaler för första gången upplevde ett kraftigt fall i reklamintäkterna på mer än 200 miljoner norska kronor. – Tv og radio har nærmest virket immune mot konkurransen fra de globale aktørene i kampen om de norske reklamekronene. 2018 er det første året vi ser at annonseinntektene faller. Taper fra toppåret 2017 er på 212 millioner kroner, eller 4,7 prosent, säger Mari Velsand, chef för mediemyndigheten. Rapporten visar också att radiokanaler, som enbart sänder på DAB, har stora driftsunderskott och att många förlorar mer än de tjänar på att sända med DAB.

Lokalradiostationerna som är kvar på FM har upplevt stor tillväxt sedan de nationella kanalerna stängde av sina FM-nät. Mediemyndighetens undersökning av DAB-ekonomin för radiokanalerna visar att de har fått stora kostnadsökningar efter DAB-introduktionen. Majoriteten av den lokala radiobranschens totala intäkter kommer från stationer med FM-licenser, och många av dessa spelare sänder också på DAB, säger revisionsrapporten.

- Vi ser att kostnaderna för DAB-sändningar är högre än för traditionella FM-verksamheter. DAB-sändningarna finansieras fortfarande till stor del av FM:-verksamheten, säger Velsand. Med andra ord kommer intäkterna över FM-nätet, medan DAB-nätet ger höga kostnader för radiostationerna. Så här ser intäkterna ut 2018 för de som sänder lokalradio på FM resp. de som sänder lokalradio enbart på DAB:Under de senaste åren har tv-kanaler kompenserat för minskningen av ökade användarbetalningar genom prenumerationer och streamingtjänster. Medan mer än hälften av intäkterna från de nationella kommersiella tv-kanalerna kommer från andra källor än reklam, är reklam den enda inkomstkällan för de kommersiella radiokanalerna.

Tv- och radioföretag (programföretag) stod för 54,2 procent av sina sammanlagda intäkter till norska medieföretag (tidningar, nationella och lokala programföretag) under 2018. Tv- och radioföretag ökar sin andel av rörelseintäkterna och tillväxten är störst bland kommersiella tv-kanaler och radioföretag.

2010 hade NRK och kommersiella programföretag ungefär samma driftsintäkter, medan 2018 hade kommersiella programföretag nära 2,5 miljarder norska eller 42 procent mer i rörelseintäkter än NRK Fram till 2017 växte reklammarknaden för tv och radio, men 2018 tappade de nationella programföretagarna för första gången reklamintäkter. Hösten 2017 var totalt 212 miljoner norska kronor, motsvarande 4,7 procent

Användarintäkterna för de nationella tv-kanalerna ökar med 478 miljoner NOK från 2017 till 2018, vilket motsvarar 13 procent. Användarintäkter härrör främst från försäljning av premiuminnehåll och distribution. Totalt ökade intäkterna för de nationella tv-kanalerna med 310 miljoner norska kronor, eller 4,1 procent, under 2018. Anledningen var en solid tillväxt av abonnemangsintäkter.

Lönsamheten för nationella tv-kanaler har minskat under de senaste fem åren till följd av högre driftskostnader. År 2018 hade de nationella programföretagarna ett driftsunderskott på totalt 68 miljoner NOK. Den främsta orsaken till underskottet var Discovery nedskrivning av sändarrättigheter med över 400 miljoner norska kronor.

De nationella kommersiella radioföretagen (Bauer och NENT) får alla sina intäkter från reklamförsäljning. 2018 minskade intäkterna med mer än tio procent, vilket motsvarar 62 miljoner kronor-  Som jämförelse sjunker annonserna från tidningsannonser med drygt tre procent under 2018.  

Trenden visar att rradio- och tv-bolagen nu upplever detsamma som tidningsbranschen, nämligen att annonsörerna flyttar sina investeringar till andra kanaler, säger Mari Velsand. Norska tv-tittare betalar mer och mer för att titta på sport, film och annat populärt innehåll genom så kallade premium-tv-paket och olika strömmingstjänster, säger Velsand.

Läs hela rapporten 

Analys 

Inga lyssnare ingen ekonomi
Medietilsynets rapport innehåller inga slutsatser som kan peka på grundorsaken till radiobranschens kris nämligen det omfattande lyssnartappet för de tre nationella bolagen som enbart nu sänder på DAB. En del DAB-kanaler har inte ens 1% lyssnarandel.

Det bristande lyssnarintresset har i sin tur drabbat de två kommersiella aktörerna tyska Bauer och svenska NENT (tidigare MTG) eftersom annonsörerna sviker.  Att DAB-satsningen bär huvudsakliga skulden är lätt att förstå eftersom just dessa två radiobolag samtidigt bedriver en lönsam reklamradio i Sverige, men då utifrån rikstäckande FM-nät. Bauer har dessutom ett lönsam verksamhet i Finland som är helt befriat från DAB.

Det finns ett utbrett missnöje i Norge hos lyssnare med att bli tvingade bort från FM och till ett DAB-nät som rapporteras fungera bristfälligt bl.a. många drop-outs och dåligt ljud. Många har istället ersatt FM-lyssningen på riksradio med radio on-line på smartphones m.m.. Och lokalradio finns kvar på FM i fem år till, liksom gränslyssningen på svenska radiokanaler.

Bedömare med god insyn tror att Bauer och NENT kommer att försöka återfå rätten att sända på FM med ett hängande hot om att man annars lämnar den norska marknaden. Då riskerar NRK att bli kvar som ende nationella DAB-aktören.  Vad som än sker är dock DAB-fiaskot redan ett faktum.

Läs även