tisdag 19 november 2019

Kraftiga nedskärningar i Danmarks Radios utbud från nyår

Fyra linjära tv-kanaler och en DAB-radiokanal stängs
Fr.o.m. 2 januari 2020 måste danskarna vänja sig vid ett betydligt mindre och mer digitalt utbud på Internet från DR. Som en följd av de politiskt överenskomna besparingarna kommer DR att stänga program och kanaler 2020. Ett antal besparingar har redan genomförts och program har redan stängts under 2019, inklusive till exempel 'DR2-dagen', ett stort antal magasinsprogram och sportnyheterna på DR1. Men den stora nedläggningen av program och kanaler samt överföring av innehåll till DRTV på nätet sker från nyåret. Förändringarna är omfattande och förlusten av DR K, DR2, DR Ultra och DR3 innebär 22.500 färre timmar linjär-TV. Kanalerna hade 2019 totalt 1.050.000 dagliga tittare.

DR sammanfogar de linjära tv-kanalerna DR2 och DR K till en ny social och kulturell kanal med namnet DR2. Kanalerna för DR3 och DR Ultra kommer att stängas på linjär-TV, och innehållet  kommer i framtiden att hittas på DRTV.

Cirka 160 timmar nya danska produktioner, som sändes på DR K, kommer att stängas. Det kulturella innehållet flyttar in i den nya DR2, vilket annars kommer att betyda mindre socialt och kulturellt material jämfört med idag med de två kanalerna.

Även radio skär ned. DAB-kanalerna P6 Beat och P8 Jazz planerades bli nedlagda, men har i sista stund fått medel för att fortsätta ytterligare ett år, medan P7 Mix nu stängs.

Det kommer ytterligare besparingar som innebär att DR: s intäkter faller från år till år DKK 255 miljoner under innevarande period. Därför kommer det att bli besparingar i innehållet i radio och tv 2021. Om DR kommer at åläggas att spara ytterligare årligen under perioden från 2022, vilket fortfarande är en del av det senaste medieavtalet, kommer detta få stora konsekvenser för innehåll, program och kanaler enligt DR.

Läs mer

Läs även