lördag 7 april 2018

Danska regeringen föreslår stora förändringar av public service

DR måste omprövas som public service-institution och kulturellt fyrtorn
Det behövs en bättre balans mellan DR och privata medietillhandahållare. DR måste därför

fokusera mer tydligt på grundläggande public service. DR måste göras om från en bred mediamastodont till en tydlig fyr för bl.a. nyheter, kultur och folkbildning, skriver regeringen i sitt medieförslag, som nu skall förhandlas vidare med partierna i Folketinget. Regeringen träffade redan i mars avtal med Dansk Folkeparti om att att skattefinansiering ska ersätta medielicensen och att DR budget ska minskas med totalt 20 procent under avtalsperioden 2019-2023.  Vi beskriver här huvudlinjerna i veckans medieutspel.

Ökat danskt kvalitetsinnehåll hos DR ifråga om nyheter och aktualitet, kultur, barn och ungdom, utbildning samt regional täckning. Antalet tv-kanaler måste minskas från idag sex till högst fyra.

DR ska ta ledningen i ökad digital användning och fokusera på innehåll för barn och ungdomar på plattformar som barn och ungdomar använder. DR måste arbeta med andra medietillhandahållare på en gemensam app för barn och ungdomar. 

Alla DR: s digitaliserade programarkiv måste vara tillgängliga för medborgarna innan avtalsperiodens slut. DR måste göra tillgängligt för tredje parts medieplattformar för egna produktioner som DR inte använder eller planerar att använda. Kravet på att DR lägger ut produktion till oberoende producenter bör ökas.

Det måste finnas ökad öppenhet i DR: s ekonomi. Regeringen vill dessutom stärka DR: s styrelse, inklusive styrelsens oberoende och kompetenssammansättning. Regeringen föreslår att styrelsen består av sju oberoende styrelseledamöter och två arbetstagarrepresentanter, som fortfarande är valda av DR-anställda. Av de sju oberoende medlemmarna utnämns två av kulturministern, inklusive ordförande.

Även andra delar av offentliga medielandskapet berörs av förslaget.Under de närmaste åren behöver statligt äga TV 2 en kommersiell medieägare som både ekonomiskt och strategiskt bidrar till utvecklingen av TV 2 på en mediemarknad som präglas av snabba förändr ingar. Regeringen vill därför sälja en andel på 40 procent av TV 2.

För radio vill regeringen påskynda övergången till DAB-radio genom att stänga FM-radio två år efter att det har visat sig att ”50% av lyssningen är digital”. Nedläggningen kommer att äga rum senast 2021.
 

När den nuvarande licensen för nyhetskanalen Radio24syv på FM4 löper ut i slutet av oktober 2019, så minskas 33 % av public servicefinansieringen och kanalen får även finansieras med reklam. En ny DAB-radiokanal för spridning av kultur, inklusive klassisk musik etableras. Kanalen ska drivas med offentliga bidrag i kombination med reklamintäkter.
 

För att ge privata aktörer en bättre möjlighet att bidra till utbudet av dansk kvalitetsinnehåll föreslår regeringen att Public Servicefonden ökas från nuvarande 35 miljoner årligen till ca. 220 miljoner DKK vid avtalstidens slut. Stöd för allt audiovisuellt innehåll på alla plattformar kan beviljas i framtiden.DR kan från och med nu inte ansöka om medel i poolen. Sökande ska bidra med minst 50 procent av produktionskostnaderna.

Det ska också startas en ny TV-kanal med kulturellt inriktning. Kanalen ska drivas med offentliga bidrag i kombination med reklamintäkter.

Läs hela medieutspelet från regeringen

Nye tider, nye vaner, nye medier