torsdag 7 mars 2019

Ingen kommersiell DAB i Sverige utan statlig frekvensgaranti

Privat marksänd digitalradio skjuts upp - igen
NENT (fd MTG), Skärgårdsradion och DB Media får skjuta upp starten för sina nationella DAB+-sändningar till 1 juli då 35 procent av befolkningen ska kunna ta emot. Ett år senare ska 50% nås och 1 juli 2021 ska nätet vara utbyggt till en täckning på 70% av befolkningen. NENT har begärt att få vänta med DAB-starten på grund av ”tekniska och organisatoriska utmaningar”. Att övriga tillståndshavare har meddelats uppskov med sändningsstarten till 1 januari 2020, bidrar till att begäran ska medges menar mediemyndigheten. Men det finns också skäl som inte MPRT redovisar...


I utredningen Frekvenser i samhällets tjänst finns förslag om att utrymmet i VHF band III ska 2027 överlåtas för militära behov. Därmed mister DAB, liksom tidigare i Finland, sitt enda frekvensutrymme. NENT kräver nu att staten garanterar att frekvensutrymmet finns kvar från 2022 innan man börjar sända DAB-radio i Sverige. Det är dock inte sannolikt att staten kan ge en sådan garanti redan under detta år, om överhuvudtaget. Utredningen går först nu ut på remiss. 

Under tiden satsar NENT hårt på ”digital lyssning” alltså via nätet. Av denna lyssning sker 80% via mobiltelefon. Något om DAB redovisar inte NENT på sin webbplats.
Sändningstillstånden för DAB för NENT och de andra kommersiella aktörerna gäller 2014-2021 och har således inte ännu tagits i bruk.

I spelscenariot ingår också de envisa ryktena om Kinneviks förestående försäljning av NENT som ju också sänder radio och tv i Norge. Senast har norska Telenor utpekats (Jan Scherman i Dagens Media) som möjlig köpare .

1 februari) slutade Sveriges Radio sända på Teracoms testnät för DAB+ i Stockholm, Uppsala och Gävle. Nu lämnar SR multiplexen för att ge utrymme till kommersiella kanaler. SR fortsätter att sända P1, P2 Klassiskt, P2 Världen, P3 Star, P7 Sisuradio och Knattekanalen på DAB i Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå.

Det finns ingen rapporterad efterfrågan på DAB-radio i Sverige och de sändningar som pågått sedan 1995 har haft mycket få lyssnare. SR aviserade 2018 att man inte har för avsikt att inte fortsätta med DAB när det tillfälliga tillståndet för försökssändningar utgår i och med 2019. Man vill hellre satsa dessa pengar på sin Internetverksamhet.


Läs även
Säkerhetspolitiskt förslag: DAB kan förlora frekvensutrymmet
Halva Norge lyssnar inte på DAB. Politiker börjar tänka om.