söndag 29 april 2018

Regeringsparti vill fortsätta med FM-radion i Norge

Trycket ökar nu på trepartiregeringen om ett nytt radiobeslut
Vid sitt landsmöte idag antog Fremskrittspartiet enhälligt resolutionen som uppmanar sina medlemmar i Stortinget och regeringen att lediga FM-frekvenser ska kunna användas av lokalradio, sändarstyrkan på FM-stationer kan ökas betydligt, intäktsbegränsningarna för FM-stationer upphävs liksom förbudet mot vidaresändning och samsändning, innevarande FM-licenser förlängs längre än 2022 och nya lokala aktörer tillåts på FM.

Läs hela resolutionen här