lördag 7 april 2018

Förslag att stänga FM-radio i förtid saknar stöd i Danmark

Analys: Allt talar för att DAB-lobbyn ligger bakom förslaget
Kulturminister MetteBock (LA) lade i veckan fram bl.a. förslaget om att FM skulle stänga senast 2021 för att främja digitalradio (d.v.s. DAB).  Att FM stängs är en överlevnadsfråga för DAB-systemet och intressenterna bakom (främst EBU och WorldDAB) trycker på för att man ska även i andra länder följa Norges exempel. Det går trögt för DAB+ i Danmark som endast har ca 15 % lyssning på veckobasis samtidigt som nätoperatören Teracom har svårt att få in nya kanaler vid sidan av de som redan finns på FM i sin nya multiplex.


Villkoret att släcka FM när ”digital lyssning nått 50 %” är en slags formel eller ett begrepp som för länge sedan skapades av DAB-lobbyn och har använts i ordagrann form i Danmark och Norge. I Storbritannien är begreppet nu inaktuellt sedan BBC markerade att man inte längre har några planer på FM-stängning.  Begreppet är dock vilseledande eftersom digital mottagning inte handlar om enbart DAB utan även Internet, satellit och tv-nät. Dessutom spelar det ingen roll för lyssnarsituationen om signalen är analog eller digital. I de flesta länder är idag begreppet digital radio synonymt med radio på Internet.

Många är förvånade över kulturministerns plötsliga utspel att påskynda en FM-släckning eftersom det inte finns något tryck i frågan från något annat politiskt parti i Folketinget eller ens i regeringen. inte heller kan kulturministern redovisa för någon efterfrågan hos lyssnarna. Det är endast DAB-lobbyn som trycker på och, liksom i Norge, via partipolitisk obundna chefstjänstemän har satt DAB på kulturministrarnas agenda.

I Folketinget har redan två av de tre största partierna - DF och Socialdemokraterna - avvisat förslaget. Och även regeringspartiet Venstre tvekar. Medieorganisationen Danske Medier kommer att arbeta mot förslaget och bilistorganisationen FDM säger nej.

Läs även
Ingeniørens læsere: DAB-nettet kan ikke løfte arven fra FM
Danskt DAB-fiasko - FM-lyssningen ökade
FM-radio stängs inte i Storbritannien