onsdag 12 april 2017

Ledare: Låt public service leva - slå ihop de tre bolagen!

Kan Sverige som enda land i världen fortsätta med tre public servicebolag?  
Den växande nätbaserade konsumtionsstrukturen och den kraftfulla konkurrensen från inhemska och utländska mediekoncerner talar nu starkt för att man inte enbart diskuterar framtida finansieringsformer för public service utan även en radikalt förändrad och effektivare public serviceorganisation. En sammanslagning av de tre bolagen blir en avgörande fråga om överlevnad för svensk public service.                     Läs hela ledaren här!