söndag 22 januari 2017

Nya toppdomänen för radio lanseras i år

Ett regelsystem ska hålla missbruk och spekulanter borta
Radiostationer i hela världen kommer snart att kunna nås online via den nya toppdomänen (TLD) - webb- och epostadresser som slutar med .radio. Public serviceorganisationen EBU har fått uppdraget att lansera och förvalta den nya domänen som man hoppas kommer att "successivt förändra hur människor når internetresurser kopplade till radio."


I fyra år har EBU och dess partners har förberett lanseringen av .radio. Projektet stöds av alla ledande radioorganisationerna i världen (inklusive ABU, AER, AIB, AMARC, ASBU, AUB, CBU, EGTA, IAB, NABA, OTI, och URTI).

Avsikten är att skapa en Community TLD, för hela radioindustrin, såväl professionella som amatörer. Domänen reserveras för personer och företag med aktivt intresse i radiosektorn. Man vill förhindra att domänen nyttjas av spekulanter och andra utomstående intressen.

Dessa kategorier godkänns för användning av en .radio-domän:
• Radiostationer
• Organisationer för radio
• Internetradio
• Radioamatörer
• Yrkesverksamma (journalister, radiovärdar mm) i radiobranschen
• Företag som säljer radio varor och tjänster inom radiobranschen


En förlanseringsperiod i maj kommer att ge etablerade stationer möjlighet att säkra sin .radio-domän innan domänen görs tillgänglig för hela branschen senare under året. Domänen förväntas vara allmänt tillgänglig i november.


Läs även
Smartphones blir hela världens radiomottagare
Medieanvändningen på internet ökar stort i Sverige