torsdag 1 september 2016

Tre nationella FM-nät för kommersiell radio i Sverige 2018

Sätter planen sista spiken i kistan för framtida DAB?
Minst tre nationella nät för kommersiell radio på FM blir det när Post- och telestyrelsen nu ser över frekvenserna för reklamradion. I våras fick PTS i uppdrag av regeringen att göra en omplanering av den kommersiella radions FM-frekvenser inför nästa tillståndsperiod från 1 augusti 2018. Den nya frekvensplanen ska främja konkurrens och mångfald, ge förutsättningar för en livskraftig kommersiell radio och möjliggöra sändningsområden med så stor täckning som möjligt. De nationella näten ska prioriteras framför lokala sändningar.

De tre nationella nät för kommersiell radio ska ha en befolkningstäckning på 80-85 procent. De regionala sändningsområdena ska vara kommersiellt intressanta och följa P4-områdenas utformning. Det innebär att de i många fall blir större än dagens områden. Sveriges Radio och närradion ska kunna fortsätta sända i nuvarande omfattning.


Bauer (tidigare SBS) och MTG har ännu inte tagit i bruk sina tiotal 21 DAB-tillstånd utan begärt uppskov med starten eftersom förslaget att FM-nätet skulle stängas till förmån för ett DAB-nät definitivt spolades av riksdag och regering i februari i år. Dessa bolag tillsammans med ett tredje ännu okänd intressent får nu satsa på FM. Det torde bli alltför kostsamt att sända både FM och DAB.

Läs även