torsdag 1 september 2016

Tre av fyra ogillar radioreklam

Mörk framtid för kommersiella radionäten i Sverige.
73 procent av svenskarna ogillar radioreklam, enligt en mätning som Novus har utfört på uppdrag av Sveriges Annonsörer. Fyra procent tycker om att reklam finns i radion. 44 procent tycker inte om reklamen och 29 procent ”tycker inte alls om” den, alltså totalt 73 procent. 21 procent väljer alternativet ”varken eller”. 

Lägsta motståndet till reklam finns bland de som konsumerar poddar. 41 procent gillar inte reklam i poddar, medan 2 procent gillar reklamen. Här är dock andelen som väljer ”varken eller” så hög som 34 procent. Motståndet mot reklam i TV är lika högt; 72 %

Sverige har länge haft den lägsta andelen lyssning på kommersiell radio i Norden (Finland störst). I stora drag tar Sveriges Radio två tredjedelar av radiolyssningen medan reklamradion tar en tredjedel. Denna andel visar inga tecken på att öka. Orsaken är sannolikt att de reklamfria alternativen som SR och Spotify lockar allt mer. Här finns också ett betydligt bredare och intressantare musikutbud, som blir tillgängligt tack vare Internet.

Läs även