torsdag 16 maj 2013

Svag utveckling för DAB i Storbritannien

Mobillyssnande tar fart - utan DAB
Enligt Rajars rapport om den brittiska radiolyssningen under första kvartalet 2013 lyssnar   nu 34,3 % på radio digitalt, en ökning sedan samma period förra året med 5,1 procentenheter.  Det digitala lyssnandet består av DAB, tv-distribution eller Internet. DAB har här två tredjedels andel. Av det totala lyssnandet har DAB 22,5 % andel. Detta är ett förvånande svagt resultat med tanke på att DAB togs i bruk i Storbritannien redan 1995.

Fortfarande lyssnar två tredjedelar av publiken analogt d.v.s. i första hand FM-radio.
20 % av radiopubliken har också lyssnat i mobil/smartphone. En ökning med 19 % på årsbasis.
Här sker lyssnande antingen analogt (FM) eller digitalt (Internet). DAB finns inte i mobiler.
Hela 37,4 % i åldersgruppen 15-24 har lyssnat på radio i mobilen.

Se grafisk presentation av Rajars rapport