lördag 11 maj 2013

Rikstäckande kommersiella DAB-tillstånd föreslås i Danmark

Skönhetstävlan och finansiella muskler avgör
DAB-radio har funnit i Danmark sedan 2002, men det har mest handlat om public service medan förekomsten av kommersiell radio varit blygsam. Nu har statliga myndigheten Kulturstyrelsen skickat ut på remiss förslag om utlysning av tre rikstäckande tillstånd för kommersiell radio i s.k. DAB-block 2, som skall sända vid sidan av den kommersiella radion på FM-bandet.


Koncessionerna tilldelas i s.k. skönhetstävlan varvid främsta vikt läggs vid en samlad allsidighet i DAB-block 2. Dessutom kvaliteten på ansökarens affärsplan, ansökarens kompetens att bedriva radioverksamhet eller annan medieverksamhet, användning av programledare (studiovärdar). Viktigt är också ”stand alone” programverksamhet avsett för just DAB och som inte sänds parallellt på FM. Varje tillstånd utgör 1/8 av en multiplex (mux). Några lokala eller regionala sändningar får inte förekomma i detta DAB-block.

Koncessionsavgiften varierar beroende på omsättning. Från 5 % på en omsättning pî 75-100 milj dkr per år till 15 % på en omsättning Över 200 miljoner. Till detta kommer sedan den årliga sändningskostnaden som är 500.000 per tillstånd år 2013 och sedan ökar linjärt till 2,5 miljoner  år 2017. Därefter får tillståndshavaren betala de fulla kostnaderna. Moms tillkommer.

I Danmark sänder man fortfarande med det äldre DAB-systemet, även om DAB+ nu planeras. 
Tidigare har planerna varit att Danmarks Radio och kommersiella radionätet skall övergå från FM till DAB 2019, men politikerna har f.n. inte för avsikt att tvinga fram en övergång. Dessutom kan lokal radio fortsätta på FM. De som får de tre rikstäckande DAB-koncessionerna ska således konkurrera med de kommersiella kanalerna på FM-bandet (SBS m.fl.) och då med helt ny programverksamhet. Dessutom finns ett stort antal digitala danska radiokanaler på Internet.

Läs mer: Höring over DAB Blok 2