onsdag 22 maj 2013

Politisk splittring ökar chanserna för DAB-radio

Public servicepropositionen försenad
Oenighet om public service-bolagens finansiering gör att regeringens proposition försenas, rapporterar Ekot. Egentligen skulle propositionen lämnas innan riksdagens sommaruppehåll. 
Småpartierna vill ersätta den nuvarande radio- och tv-avgiften med skattefinansiering. Men finansminister Anders Borg vill behålla avgiften, som han tycker fungerar bra och vill dessutom ha en lösning som stöds av socialdemokraterna. 

Om inte småpartierna i alliansen får igenom ändringen av finansieringsformen kommer de kunna förhandla sig fram till att få moderaterna med sig i andra frågor. Här kan en satsning på DAB-radio för Sveriges Radio, som inledningsvis kostar staten 1,3 miljarder kr bli aktuell.  

Regeringens hittillsvarande ståndpunkt är att en satsning på digitalradio skall göras på marknadens villkor d.v.s. utan statsstöd. Dessutom skall konsumenternas behov vara vägledande. Det finns dock idag inga undersökningar som visar på att radiolyssnarna vill ha fler radiokanaler än de analoga som finns på FM och de digitala på Internet.