onsdag 22 maj 2013

Internet lyfter utvecklingsländer

Stockholm Internet Forum startar idag 
I många låg- och medelinkomstländer har den snabbt ökande tillgången till internet och mobiltelefoni varit en av de mest påtagliga samhällsförändringarna det senaste årtiondet. Antalet människor i låg- och medelinkomstländer som nu har en direkt uppkoppling till resten av världen i sin ficka ökar dramatiskt varje år. Den 22 och 23 maj 2013 kommer betydelsen av den informations- och kommunikationsteknologiska revolutionen för global ekonomisk och social utveckling diskuteras på Stockholm Internet Forum on Internet Freedom for Global Development - SIF13.
Utrikesminister Carl Bildt står värd och biståndsminister Gunilla Carlsson, samt IT-minister Anna-Karin Hatt, deltar vid konferensen. Konferensens andra dag har ett tydligt utvecklingsfokus och ett brett spektrum av deltagare. Alltifrån systemutvecklare och entreprenörer till telekombyråkrater och MR-försvarare kommer diskutera vad som krävs för att alla ska få tillgång till de teknologier som definierar dagens verklighet. Alla de 450 deltagarna på konferensen, varav över hälften kommer från låg- och medelinkomstländer, har valts ut utifrån sin expertkunskap kring dessa frågor.

Tillgången till kommunikation och information är central för att öka fattiga människors möjlighet att använda sig av sin yttrande- och informationsfrihet. På så sätt har tillgången till internet och IT har också kommit att bli ett viktigt verktyg i kampen mot ofrihet och förtryck världen över och skapat nya förutsättningar för fattigdomsminskning, korruptionsbekämpning, demokratisk utveckling och politiskt deltagande.

Diskussionerna vid Stockholm Internet Forum blir en viktig mötesplats för politiska beslutsfattare, företrädare för det civila samhället, aktivister, företrädare för näringslivet och teknisk expertis att diskutera hur man kan förbättra tillgången till och användningen av Internet för att gynna ekonomisk, social och demokratisk utveckling.


Konferensen direktsänds på Stockholm Internet Forum