torsdag 27 april 2023

Endast hälften av befolkningen i Norge lyssnar nu på radio

Public service och nationell reklamradio tappat mest efter man lämnat FM.

Linjär tv återhämtar sig.  Smartphone betydande medieplattform.

Statisisk sentralbyrå (SSB) har publicerat Mediebarometer 2022 som sätter siffror på den senaste årens dramatiska förändringar hos mediepubliken särskilt ifråga om radio och tv i Norge. Norrmän använder nu mer än två timmar per dygn (2:07) för att lyssna på radio och andra ljudmedier. Här har radion den mindre andelen om 52 minuter, en minskning från 1991 med ca 50% (54 min).


Endast 49% av befolkningen lyssnar på radio inklusive online-radio. 1991var andelen för radio 71%. Andelen ungdomar och unga vuxna som lyssnar på radio fortsätter att falla. 
Fyra av tio i befolkningen lyssnar på DAB- radio på en genomsnittlig dag, trots att DAB-mottagare finns i 8 av 10 hushåll. Ett tidigare befarat fiasko bekräftas därmed; när de tre nationella radiobolagen lämnade FM valde många av dess lyssnare att lyssna på andra plattformar än just DAB. Detta innebär att norsk radio förlorar lyssnare i snabbare takt än i många andra länder. Vilket var tvärtemot motivet för att 2017 ersätta FM med DAB.  

måndag 24 april 2023

Ny chef för Myndigheten för press, radio och tv

Två mediemyndigheter slås ihop

Regeringen har beslutat att Jan-Olof Lind blir ny generaldirektör för Myndigheten för press, radio och tv (MPRT). Han ersätter Charlotte Ingvar-Nilsson och tillträder tjänsten den 1 september 2023. Lind har en bakgrund som statssekreterare i Försvarsdepartementet och som generaldirektör för Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). 

Vid årsskiftet ska MPRT och Statens medieråd bilda en gemensam mediemyndighet och Lind blir därmed generaldirektör för den nya myndigheten. - Det ska bli oerhört spännande att få komma till myndigheten och hantera sammanslagningen och därmed utveckla en ny mediemyndighet, säger Jan-Olof Lind. 

Avatar väderpresentatör i schweizisk TV

AI gör sitt intåg i rutan

På den fransktalande privata sändaren M Le Média ser publiken där som väderpresentatör är inte en männniska, utan Jade en avatar baserad på artificiell intelligens. Användningen av avatarmoderatorn är en "integrerad del" av strategin för att skapa ett medium som är baserat på ny teknik och är i tiden, enligt tv-företagets chef Philippe Morax.

onsdag 5 april 2023

Ny medielag stärker brittisk radio och tv gentemot streamingjättarna

All brittisk radio blir must carry i smarta högtalare

I ljuset av att det linjära tv-tittandet minskar dramatiskt och att radiolyssnandet blir alltmer online lägger regeringen inom kort fram ett lagförslag som kommer att ge landets största TV-bolag bättre förutsättningar för att bättre konkurrera med globala streamingjättar. Detta kommer enligt regeringen att göra det möjligt för public service-företag – BBC, ITV, Channel 4, Channel 5, STV och S4C – att frigöra sin potential att växa, producera mer brittiskt innehåll av högsta kvalitet och investera i ny teknik i hård konkurrens av prenumerationsbaserade onlineplattformar.


Regeringens vill fortsätta modernisera en föråldrad sändningslagstiftning. Dessutom har nya reformer lagts till för att skydda brittisk radios position på smarta högtalare eftersom lyssnarna alltmer flyttar bort från mellanvåg- och FM-stationer till förmån för internetbaserade tjänster. Smarta högtalarplattformar – som Google och Amazon – kommer enligt lag att vara skyldiga att säkerställa tillgång till alla licensierade brittiska radiostationer, från stora nationella stationer till de minsta närradiostationerna.

lördag 18 mars 2023

Österrike öppnar nu för 5G Broadcast i UHF-bandet

Radio- och tv-sändningar till smartphones via 5G kan bli global standard

Finansdepartement har gjort förändringar i landets radiofrekvensförordning vilket möjliggör 5G-Broadcast-sändningar i  UHF-bandet (470-694 MHz). Detta band kommer nu att delas av både gängse marksänd television DVB-T2 och via mobilnätet 5G Broadcast.
 Det österrikiska sändningsbolaget ORS är i hög grad involverad i förbättringen av den nya 5G Broadcast-överförings-standarden som gör att linjärt sändningsinnehåll kan distribueras direkt till mobila enheter som smartphones eller surfplattor – även utan Wi-Fi eller internet.

måndag 13 mars 2023

DAB-radio - Utdömd och tidigare avfärdad, utreds igen

Av regeringen beställd myndighetsrapport om digitalradio möter hård kritik

Den parlamentariska Public serviceutredningen har nu tillsatts med Göran Hägglund (KD) som ordförande.Enligt regeringens direktiv ska kommittén bl.a. utreda huruvida Sveriges Radio kan bygga ut ett nationell DAB-nät med egna budgetmedel. Skrivningen i aktuella direktiven präglas av den kartläggning och omvärldsanalys av digitalradioutvecklingen i Europa, som Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) utfört på regeringens uppdrag 2022. Dessutom har ”radiobranschen” - läs Viaplay och Bauer - utövat gängse påtryckningar i saken. 


Detta är fjärde gången sedan DAB introducerades 1995 som man utreder DAB-frågan. Senast 2015 avvisade en helt enig Riksdag förslaget att ersätta FM med DAB. Detta föregicks av en stark remissopinion mot förslaget och dessutom en kritisk granskning av Riksrevisionen. En av de mest kritiska remissyttrandena kom från Public servicerådet (PSR), som nu återkommer med svidande kritik mot rapporten och direktiven redan innan kommittén inlett sitt arbete.

fredag 10 mars 2023

FM-radio kvar i Nederländerna - till åtminstone 2035

Trots fullt utbyggt sändarnät har DAB svårt att matcha 
radiolyssningen på FM och Internet 

Holländarna kommer att hålla fast vid sändningarna av nationella kommersiella radiostationer via FM till åtminstone 2035. Detta framgår inför auktionsförfarandet för nationella kommersiella FM- och DAB-frekvenser av ministern för ekonomi och klimat Micky Adriaansens (VVD).

Enligt ministern går övergången från FM till digital infrastruktur, inklusive DAB+, för långsamt, vilket gör att det inte är realistiskt att stänga av FM före 2035. Forskning visar också att det inte finns någon annan värdefull användning av FM-frekvenserna och det heller finns inga internationella planer för annan användning än rundradio.  


Läs här mer om detta och auktionen på Digital Radio FM Insider


lördag 10 december 2022

Norsk FM-radio säkrad för ytterligare ett decennium

Stortingsuppgörelse ger lokalradio överlevnadsmöjligheter.

Regeringskoalitionen Arbetarpartiet och Senterpartiet tillsammans med Socialistiska Venstre säkrar politisk majoritet så att närradiostationerna inte behöver ansöka om nytt tillstånd för att sända på FM utan att dessa förlängs direkt utan ny ansökningsprocess 2025.  Detta är goda nyheter för för de som idag sänder och lyssnar på lokalradio vars överlevnad hänger på att inte vara beroende av en kostsam övergång till DAB-systemet. Det gäller såväl kommersiell som ideell lokalradio.


I samband med att förslaget till statsbudget lades fram föreslogs att det skulle bli en ny ansökningsomgång till närradion under perioden 2027 till 2031. Från 2017 har närradion fått sina tillstånd direkt förlängda två gånger, senast för perioden 2022 till 2026, och närradion har hörts på deras argument att en förnyad sökprocess skulle vara arbetskrävande och ge liten förutsägbarhet.