lördag 18 mars 2023

Österrike öppnar nu för 5G Broadcast i UHF-bandet

Radio- och tv-sändningar till smartphones via 5G kan bli global standard

Finansdepartement har gjort förändringar i landets radiofrekvensförordning vilket möjliggör 5G-Broadcast-sändningar i  UHF-bandet (470-694 MHz). Detta band kommer nu att delas av både gängse marksänd television DVB-T2 och via mobilnätet 5G Broadcast.
 Det österrikiska sändningsbolaget ORS är i hög grad involverad i förbättringen av den nya 5G Broadcast-överförings-standarden som gör att linjärt sändningsinnehåll kan distribueras direkt till mobila enheter som smartphones eller surfplattor – även utan Wi-Fi eller internet.

måndag 13 mars 2023

DAB-radio - Utdömd och tidigare avfärdad, utreds igen

Av regeringen beställd myndighetsrapport om digitalradio möter hård kritik

Den parlamentariska Public serviceutredningen har nu tillsatts med Göran Hägglund (KD) som ordförande.Enligt regeringens direktiv ska kommittén bl.a. utreda huruvida Sveriges Radio kan bygga ut ett nationell DAB-nät med egna budgetmedel. Skrivningen i aktuella direktiven präglas av den kartläggning och omvärldsanalys av digitalradioutvecklingen i Europa, som Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) utfört på regeringens uppdrag 2022. Dessutom har ”radiobranschen” - läs Viaplay och Bauer - utövat gängse påtryckningar i saken. 


Detta är fjärde gången sedan DAB introducerades 1995 som man utreder DAB-frågan. Senast 2015 avvisade en helt enig Riksdag förslaget att ersätta FM med DAB. Detta föregicks av en stark remissopinion mot förslaget och dessutom en kritisk granskning av Riksrevisionen. En av de mest kritiska remissyttrandena kom från Public servicerådet (PSR), som nu återkommer med svidande kritik mot rapporten och direktiven redan innan kommittén inlett sitt arbete.

fredag 10 mars 2023

FM-radio kvar i Nederländerna - till åtminstone 2035

Trots fullt utbyggt sändarnät har DAB svårt att matcha 
radiolyssningen på FM och Internet 

Holländarna kommer att hålla fast vid sändningarna av nationella kommersiella radiostationer via FM till åtminstone 2035. Detta framgår inför auktionsförfarandet för nationella kommersiella FM- och DAB-frekvenser av ministern för ekonomi och klimat Micky Adriaansens (VVD).

Enligt ministern går övergången från FM till digital infrastruktur, inklusive DAB+, för långsamt, vilket gör att det inte är realistiskt att stänga av FM före 2035. Forskning visar också att det inte finns någon annan värdefull användning av FM-frekvenserna och det heller finns inga internationella planer för annan användning än rundradio.  


Läs här mer om detta och auktionen på Digital Radio FM Insider


lördag 10 december 2022

Norsk FM-radio säkrad för ytterligare ett decennium

Stortingsuppgörelse ger lokalradio överlevnadsmöjligheter.

Regeringskoalitionen Arbetarpartiet och Senterpartiet tillsammans med Socialistiska Venstre säkrar politisk majoritet så att närradiostationerna inte behöver ansöka om nytt tillstånd för att sända på FM utan att dessa förlängs direkt utan ny ansökningsprocess 2025.  Detta är goda nyheter för för de som idag sänder och lyssnar på lokalradio vars överlevnad hänger på att inte vara beroende av en kostsam övergång till DAB-systemet. Det gäller såväl kommersiell som ideell lokalradio.


I samband med att förslaget till statsbudget lades fram föreslogs att det skulle bli en ny ansökningsomgång till närradion under perioden 2027 till 2031. Från 2017 har närradion fått sina tillstånd direkt förlängda två gånger, senast för perioden 2022 till 2026, och närradion har hörts på deras argument att en förnyad sökprocess skulle vara arbetskrävande och ge liten förutsägbarhet.

onsdag 26 oktober 2022

Statligt stöd för närradion nu säkrad i Australien

6 miljoner lyssnar varje vecka på 450 radiostationer
Närradiosektorn har välkomnat den nya regeringen första budget. Den innebär ett välbehövlig finansieringsstöd för community radio på 88 miljoner dollar (AUS) (motsvarande 622 miljoner sv kronor) under de kommande fyra åren. Budgeten levererar ett åtagande före valet från den nya regeringen att tillhandahålla finansieringssäkerhet till över 350 sändningsföretag i samhället som tillhandahåller över 500 sändningstjänster runt om i landet, säger Jon Bisset, VD för Community Broadcasting Association of Australia,

Denna budget erkänner den viktiga roll närradio spelar i en allt mer koncentrerad mediemiljö. Denna finansiering kommer att förbättra hållbarheten i vår sektor som fungerar som en av de enda återstående lokala källorna till nyheter och information, särskilt i regionala och avlägsna samhällesäger Jo Curtin, VD för Community Broadcasting Foundation (CBF) sa att finansieringen skulle ha en positiv inverkan på sektorns hållbarhet och medielandskapet.

torsdag 14 oktober 2021

Norge behåller FM-radio i minst tio år till

En framgång för lokalradio och ett bakslag för DAB-lobbyn
I Socialdemokraterna och Senterpartiets regeringsförklaring ”Hurdalssplattformen” klargörs att man inriktar sig på att lokalradio skall kunna fortsätta sända på FM till 2031. Stortingsrepresentanten Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) är en av dem som har stöttat lokalradion i önskan om förlängning och är mycket nöjd med dagens uttalande: Det här är något jag har jobbat mycket med, och därför är jag glad att vi i SP har haft genomslag för i plattformen, säger hon.
Även om inte regeringen inte majoritet på Stortinget så tror Sem-Jacobsen att förslaget kommer att antas:  Jag förväntar mig att både SV, MDG och Rødt stöder detta på Stortinget, eftersom de 2019 röstade för SP:s förslag att låta lokalradion fortsätta på FM fram till 2031.

lördag 18 september 2021

Framtida villkor för kommersiell radio i Sverige utreds

Finns det en framtid för reklamfinansierad linjär radio  ...och DAB?

(Bild: VG Oslo)

Regeringen har gett Myndigheten för press, radio och tv i uppdrag att se över villkoren för kommersiell radio på längre sikt. Myndigheten ska i dialog med relevanta aktörer, inklusive branschen, analysera behovet av ev. förändringar i regelverket för tillståndsgivning för analog och kommersiell radio. I uppdraget ingår även att göra en kartläggning och analys av digitalradioutvecklingen i Europa sedan 2016 och av marknaden för digitalradio i Sverige. Detta till följd av Riksdagens enhälliga beslut 2016 om att inte fullfölja utredningsförslaget om att ersätta FM med DAB i Sverige. Regeringen utlovade då att följa den internationella utvecklingen i frågan.      

onsdag 15 september 2021

Tyska delstaten Sachsen avskriver tidigare tidsplan för FM-stängning

Marknaden får nu styra teknikvalet för framtidens radioplattform.

Sachsen har bra DAB+ täckning och är bland de bästa i landet. Tidigare planer innebar att FM skulle avvecklas 2025. Nu har Sachsen beslutat att någon avstängningsdatum för FM inte längre ska finnas. Utan utvecklingen får styras utifrån vilken teknik som utvecklas på marknaden.


Andelen användning av DAB+ och radio via Internet har ökat de senaste åren - medan användningen av FM minskar. Medieministern Sachsen Oliver Schenk menar dock att man måste ta hänsyn till de privata radiostationerna. Det handlar om det existentiella: deras annonsinkomster.

onsdag 8 september 2021

Internet viktigaste plattformen för digitalradio i Tyskland

Tillväxten för DAB stagnerar samtidigt som FM-radio fortsatt står stark

De senaste siffrorna om digital radioanvändning för hela befolkningen över 14 år presenterades av Kantar/die Medienanstalten på digitala radiodagen i Berlin. Mycket pekar nu på att Internet fortsätter att ta över som den viktigaste plattformen för digital radio.


 Även om den exponentiella tillväxten inte förverkligas, enligt studien ”Digitaliseringsrapport Audio 2021”, har 27% (föregående år 24,3%) av hushållen i Tyskland minst en DAB-mottagare. Den fortfarande dominerande distributionsplattformen FM har en penetration på 88,9%, men med en svagt nedåtgående trend. Radiomottagare för internet finns i 16,8% av hushållen (Här är inte smartphones, laptops etc inräknat). 

måndag 6 september 2021

FM-radio förblir ekonomisk grund för kommersiell radio i Tyskland

Påstådda energibesparingar med DAB räcker inte för en helhetsanalys

Digitalisierungsberichts Audio (rapporten för ljuddigitalisering) presenterades idag på mediemyndigheternas digitala radiodag i Berlin. Marco Maier, ordförande för avdelningen för radio- och ljudtjänster hos kommersiella radions organisation VAUNET, säger att rapporten dokumenterar dynamiken inom den digitala sektorn samt den obrutet höga relevansen av FM-radio i Tyskland.  Denna distributionsform kommer därför att förbli den ekonomiska grunden för privat kommersiell radio i Tyskland under lång tid framöver. Här är hans budskap är tydligt och han ifrågasätter också en annan rapport som hävdar att DAB innebär "grön radio".

lördag 4 september 2021

Sannolikt att Norge behåller FM-radion

Nu politisk majoritet mot att strypa FM för lokalradion

Inför valet nu i september har Norska lokalradioförbundet frågat kulturpolitikerna vad de tycker viktiga för norska lokalradion. Lokalradion tillåts inte att sätta upp nya sändare på FM, även för att bättre täcka sitt eget licensområde. Flera politiker på Stortinget anser att detta är fel och det finns nu en majoritet för andra lösningar. Endast Høyre är helt klart emot att godkänna nya FM-sändare. Som nämnts i tidigare notis finns nu en majoritet som även avvisar förslaget från Kulturdepartementet att införa ett rent reklamförbud för FM-radio i storstäderna. 


Läs mer på lokalradio.no

Avstängning av FM-radio uppskjuten i Schweiz

Radiostationer går med på att stänga av i slutet av 2024.

Förra året kom kommersiell radiostationer och public serviceradion (SRG) överens om en avstängning av FM-sändningarna till förmån för DAB+: i augusti 2022 för SRG och i januari 2023 för de privata programföretagen. Under de senaste veckorna och månaderna har dock avstängningen blivit mer och mer en politisk fråga: den tidigare medieministern Doris Leuthard hade redan anslutit sig till diskussionen i juni och rådde regeringen att stoppa processen. Nu ska FM behållas i ytterligare ett par år. Men sista ordet ännu inte sagt om att Schweiz skulle bli det andra landet i världen, efter Norge, att stänga FM .

Läs mer