söndag 25 november 2018

Slut på intresset för rikstäckande DAB-radio i Norge

Norkring ger upp och återlämnar frekvenstillstånd. Utlovad mångfald uteblir.
Sändningsbolaget Norkring AS återlämnar i maj 2019 tillståndet för Riksblokk 2, som är ett kommersiellt frekvenspaket bestående av kanalerna 11A och 12A. Norkring vann en auktion av Riksblokk II i april 2012 med ett bud på 4.004.000 kr. Bygglov och frekvenslicens gavs fram till 31 december 2031. Men nu ser det ut som Norkring har gett upp det som politikerna hade föreställt sig skulle bli en breddad mångfald med fler aktörer än de två som idag sänder rikstäckande kommersiell radio i Norge.

söndag 18 november 2018

Svensk public service blir nu skattefinansierad

Demokratiska insynen har dock inte förbättrats.
Radio- och TV-avgiften ersätts nästa år av en ny individuell public service-avgift via skattsedeln. Detta efter beslut i Riksdagen om en ny lag om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. Endast Sverigedemokraterna röstade mot. Avgiften blir 1 procent av den beskattningsbara inkomsten upp till ett tak. Som mest blir avgiften 1 300 kronor per person och år.  8,4 miljarder kr kostar verksamhet som 2019 bedrivs av Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion.

Norsk medieundersökning: Smartphone viktigaste medieenheten

Endast en av tre norrmän upplever bättre radiokvalitet med DAB.
Smartphonen är nu näst vanligaste enheten i norska hushåll enligt Deloittes Medievaneundersøkelse 2018. Fortsatt är TV-mottagaren den vanligaste medieenheten i hushållen, men enbart hos den äldsta generationen. I den yngsta gruppen är det endast två procent som uppger att TV är den viktigaste. Norge följer utvecklingen i övriga världen som tydligt pekar på att smartphone etableras som den viktigaste medie plattformen för bl.a. radio och tv.

onsdag 14 november 2018

Förslag i Stortinget: Sändningstillstånd för FM förlängs till 2031

Lokalradio med ökat lyssnande engagerar norska politiker
Senterpartiet har lagt fram ett förslag i Stortinget att lokalradio ska tillåtas fortsätta på FM fram till 2031 parallellt med nuvarande sändningstillstånden för DAB. Jeg fremmer forslaget fordi jeg som SP-er og mediemenneske -er veldig opptatt av at det er på tide at vi gir den viktige lokalradioen vår en mulighet til å vokse og utvikle seg til å bli enda viktigere; for mediemangfoldet, for lokaldemokratiet og for radio som medium, säger Åslaug Sem-Jacobsen, som står bakom förslaget tillsammans med partikollegor.

Lokalradio försvinner från Bergen

P4 lägger ner prisbelönt lokalradio på DAB. Konsekvens av det norska FM-förbudet i större städer och de dåliga lyssnartalen för kommersiell radio på DAB.
P4-gruppen har beslutat att stänga sin lokalradion på DAB i Bergen från nyår. Den rikstäckande kanalen P5 Hits fortsätter som tidigare på DAB-kanalen. Sex anställda mister sannolikt sina jobb, men Radio Metro tar över om man får sända på FM. Liksom i tre andra större städer är kommersiell lokalradio på FM förbjudet i Bergen. 

söndag 11 november 2018

Mindre av Danmarks Radio i etern, men mer online

Sex marksända tv-kanaler blir tre - "et mer digitalt DR"
DR:s tv-innehåll och kanaler ska bli tydligare och mer fokuserade i framtiden. Samtidigt måste man producera mer program som exklusivt ska sändas på nätet. 2020 läggs DRK och DR2 samman till en kanal. DR Ultra och DR3 sänds endast via DRTV på nätet. DRTV blir tillsammans med DR1 huvudingångar till public servicebolagets tv-program; ett helt nytt digitalt universum. DR2+ ser också dagens ljus med kultur och samhälle, särskilt för yngre användare. Det er et mindre, et tydeligere og mere digitalt DR, säger mediedirektören Henriette Marienlund.

onsdag 7 november 2018

DAB-radio blir ett haveri för Bauer i Norge

Oslorykten: Radio 1 nedläggning, personalnedskärningar.
Senaste månaderna har det visat sig att de låga lyssnarsiffrorna för flertalet av de nationella kommersiella radiokanalerna består. En av de två aktörerna drabbas hårdast; Bauer Medias med sina åtta DAB-kanaler får en marknadsandel av nationell radio på 9,7% mot P4:s sju kanaler får 22,3%. Nu talas det om personalnedskärningar i Bauer Medias norska verksamhet och att Radio 1 ska läggas ned efter bara ett års verksamhet. Bauer och P4 sänder sedan 2017 inte längre på FM.

torsdag 1 november 2018

Norska staten i krig mot lokalradio på FM i huvudstaden

Böter, avgift och inkasso mot FM-stationer. 
Väcker liv i minnen från kriget.
Eftersom endast hälften av norska bilparken har DAB-radio installerad är det många som fortsätter lyssna på FM på lokalradio. När nu DAB fungerar dåligt får Radio Metro och andra lokal stationer på FM ett markant ökat lyssnande vilket blir problem för de två stora kommersiella aktörerna och staten:  Det ligger jo et vedtak om at det ikke skal være kommersielle sendinger på fm i Oslo, säger John-Eivind Velure, chef för spektrumavd. av den nationella kommunikationsmyndigheten (Nkom). Nkom menar att det förekommer olagliga sändningar i Osloområdet från radioentreprenören Svein Larsen och meddelar nu sanktioner.

måndag 29 oktober 2018

Teracom säljer sina danska verksamhet i rätt tid

Framtida affärer inom marksänd radio och tv inte längre lovande
Den statliga radio- och tv-distributören Teracom Group AB säljer sitt danska dotterbolag Teracom A/S till brittiska kapitalfonden Agilitas. Affären är ett led i Teracom Groups strategi att renodla verksamheten och fokusera helt och hållet på den svenska marknaden.

Teracom förvärvade 2010 den danska marknätsverksamheten från BSD och bildade bolaget Teracom A/S. Till detta är också knutet dotterbolaget Digital Radio Teracom A/S. I Danmark har man 34 sändarmaster och ett 3500 km fibernätverk. Kunderna är både public service- och kommersiella tv- och radiokanaler. 

Katastroflarm inom europeisk tv-industri inför en hård Brexit

Inte bara strömning hotar linjär kommersiell television.
London är inte bara det största finansiella navet inom EU, det är också hemmaplan för stora delar av europeiska tv-branschen. 1.203 av 3.005 kanaler (29 %) av alla tv-kanaler i EU är baserade i Storbritannien. För svensk del påverkas MTG-ägda Viasat med bl.a. TV 3 och TV 6. Det gör också svenska Discovery med Kanal 5 och Kanal 9, det amerikanska moderbolagets alla kanaler, samt en lång rad andra sport- och filmkanaler. Nu hotas många jobb inom brittisk medieindustri.

torsdag 25 oktober 2018

Kulturministern avisar krav i Stortinget för NRK åter på FM

Det politiska stödet för fri lokalradio på FM i Norge efter 2022 ökar dock. Hård strid väntas.
Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen vill återställa FM-nätet. Kulturminister Trine Skei Grande (Venstre) anser dock att önskemålet inte är seriöst. I interpellationen menar Sem-Jacobsen att NRK vid i nödberedskap har ett uppdrag att nå ut till hela befolkningen. Eftersom lyssnartalen har sjunkit så mycket och att militären och allierade använder delvis samma frekvensområde som den norska nationella radion på DAB, skulle det vara klokt att slå på P1 på FM igen.

tisdag 23 oktober 2018

FM-radions ställning fortsatt stark anser PTS och Teracom

Förslagen tillståndsperiod för public service alltför lång.
DAB ifrågasätts i remissvar.
Med tanke på den tekniska utvecklingen och förändrade konsumtionsmönster framstår public serviceutredningen förslag om kommande tillståndsperiod om åtta eller tio år som lång. Det gäller inte minst kravet om att public service-bolagen måste sända sitt innehåll via marknätet. Post- och telestyrelsen saknar i utredningen en diskussion om att internetdistribution kan ske såväl via tråd som trådlöst och vill att i god tid, innan den tillståndsperiod som följer efter nästa, tillsätts en utredning om distributionsfrågan. - PTS ifrågasätter fortsatta DAB-sändningar och Teracom AB välkomnar den fortsatta satsningen på FM-näten.