torsdag 29 december 2016

DAB-radio i Hongkong nära slutet

Den tredje kommersiella digitalradiostationen som stänger
Metro Radio i Hongkong har nu återlämnat sitt sändningstillstånd för DAB efter att förgäves i flera år försökt att öppna upp en ny marknad. I oktober upphörde Digital Broadcasting Corporation (DBC) med sina DAB-sändningar eftersom man inte nådde den större publiken som behövdes för reklamintäkter. Året innan gav Phoenix U Radio upp sin DAB-satsning.
Luke Tsang Chee-wah som arbetat hos public servicebolaget RTHK 1978-2014 kritiserar att offentliga medel fortsatt slösas bort på DAB. Han frågar sig nu i South China Morning Post vem som ska ge upp hela idén med DAB - och när.
Läs mer om varför DAB-radio inte överlever i Hongkong

onsdag 21 december 2016

Norrmännen vill fortfarande inte ha DAB-radio

Sju av tio säger nej till FM-stängning. DAB-projektet närmare ett fiasko.
I en undersökning genomförd av Ipsos på uppdrag av Dagbladet svarar sju av tio att de är emot FM-nätet släcks. Motståndet är störst i de tre nordligaste länen. Släckningen inleds redan i januari i Nordland. En överväldigande majoriteten av folket är starkt emot att stänga FM-nätet och en övergång till DAB. 66 procent av de tillfrågade sade att de var emot radiosignaler flyttas från FM till DAB. Endast 17 procent säger att de är för släckning. Dagbladet genomförde likalydande undersökning i juli i år, med nästan samma resultat.

tisdag 20 december 2016

Nu utreds alternativ till tv-avgiften

Public servicebolagen i Sverige får förändrad finansiering från 2020
Regeringen har i dag beslutat om att tillsätta en parlamentarisk kommitté som bl.a. ska utreda ett nytt system för finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Kommittén ska analysera villkoren  och föreslå nödvändiga förändringar. Kommitténs uppdrag är att föreslå ett långsiktigt hållbart och solidariskt finansieringssystem.

Sveriges bredbandsstrategi: 1 Gbps till alla

Mobilt och fast bredband blir även framtidens radio- och tv-nät
Strategin har målen att 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet och 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband. För första gången presenterar regeringen en bredbandsstrategi där alla medborgare och företag har möjlighet att vara med. Jag känner en extra glädje över att lands- och glesbygden nu tas in i målsättningarna fullt ut, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (mp).

söndag 18 december 2016

Ny skatt kan tvinga alla norrmän att betala för public service

Regeringen väntas föreslås att TV-licensen slopas
Kulturminister Linda Hofstad Helleland ska nu på torsdag lämna förslag till Stortinget om att avskaffa tv-licensen, dock utan att ange alternativ Jeg tror 2018 blir siste året en lisenskontrollør kan dukke opp på døren din, säger kulturminister Linda Hofstad Helleland enligt Dagens Næringsliv. Regeringen är inom sig splittrad ifråga om mediepolitiken, men kan man komma överens med främst socialdemokraterna pekar det mesta på att man inför en medieavgift som alla hushåll måste betala.  Denna i praktiken skatt kan användas till att förutom finansiera NRK också public serviceuppdrag för privatägda kanaler närmast då TV 2 vars nuvarande stöd upphör vid årsskiftet.

fredag 16 december 2016

Analogt och digitalt i Danmark: Lokalradio på FM får ytterligare 10 år

Teracom får driva nät för rikstäckande kommersiell radio i DAB+
Alla tillstånd för lokal radio på FM-bandet löper ut i slutet av nästa år. Radio- och TV-styrelsen kommer att i början av 2017 utlysa nya tillstånd för alla idag ca 320 lokala radiostationer på FM i Danmark. Av dessa är 140 kommersiella övriga är närradiostationer, som reklamfria är berättigade till det statliga stödet som finansieras genom medieavgiften. Tillstånden för lokalradio på FM ska gälla 2018-2028.

söndag 11 december 2016

Norsk lokalradio vill ta över FM-frekvenserna från rikskanalerna

Öppning för norskägd radio när statlig och utlandsägd radio flyttar till DAB
När nationella kanaler försvinner från FM-bandet nästa år bör de vakanta frekvenserna  användas av lokalradion, anser Norsk Lokalradioförbund (NLR), som också kräver en ökning av subventioner och mindre detaljerad reglering av branschen liksim kontinuitet och generellt bättre ramvillkor. NLR har nyligen lagt fram sina synpunkter till mediemångfaldsutredningen. Norsk lokalradioforbund kan ikke akseptere at radiobransjens utvikling hindres, og krever at det skal bli konkurransedyktige vilkår også for lokalradio. Vi krever at myndighetene anerkjenner lokalradio som en viktig del av mediemangfoldet, skriver NLR.

Litauen stoppar rysk statlig tv efter hatinslag

Tv-propaganda via kabel, marksändningar och satellit problem i baltiska stater
Litauens mediemyndighet säger en rysk statlig tv-station kommer att tillfälligt sändningstopp efter en rysk politiker gjort hårda anti-amerikanska kommentarer som anses som "uppvigling till krig, splittring och hat". Edmundas Vaitiekunas, ordförande för Litauens radio och tv-kommission, sade på onsdagen att RTR Planeta kanal, den internationell delen av ryska statsägda VGTRK skulle vara avstängd li litauiska etern under en tremånadersperiod  fram till 21 februari 2017