onsdag 18 mars 2015

Digitalradioutredare glömde trafik i tunnlar

Staten får sannolikt stå för kostnader för övergång till DAB i tunnlar
I sitt yttrande påpekar Trafikverket att man använder rundradion för att skicka meddelanden om trafikläget – Trafikinformation – samt viktigt meddelande. Dessa är viktiga funktioner för en väl fungerande väg- och järnvägstrafik och för att meddela allmänheten om farliga situationer. Funktionerna finns inte beskrivna i betänkandet, men Trafikverket förutsätter att dessa kommer att vara tillgängliga även i framtida digitala rundradiosystem. 
Kostnader för att uppgradera dessa system kommer sannolikt att betalas av staten vilket borde ingå i beredningens kostnadsberäkning för övergången.

tisdag 17 mars 2015

Norsk lokalradio håller rikskonferens

DAB och FM blir det hetaste ämnet. Kulturministern deltar
2015 är ett speciellt år för norsk lokalradio då många stationers framtid hänger på vad som kommer ut av regeringsförslaget som väntas under april. Det pågår f.n. en omfattande kampanj mot att lokalradio ska tvingas bort från FM, vilket kan leda till att Norge blir första och kanske enda landet utan ett FM-nät.
Norsk Lokalradioforbund, som organiserar såväl kommersiell radio som närradio, håller sin rikskonferens 17-18 april 2015 på Grand Hotel i Oslo. 

söndag 15 mars 2015

Tveksamt eller inget stöd för DAB-förslaget hittills

Krisberedskapen vid övergång från FM engagerar i remiss. Miljöpartikritik.
När en vecka återstår av remisstiden på Digitalradiosamordnares förslag om en övergång från FM till DAB 2016-2022 har kulturdepartementet fått in ett 20-tal svar. Av dessa har åtta avstått från att yttra sig eller har inget att erinra. Bland de som avstår märks Förvaltningsstiftelsen för public service, LO och Konsumentombudsmannen. Förslaget får stöd med vissa förbehåll av fem instanser bl.a. två länsstyrelser samt förbehållslöst stöd av två företag. Förslaget sågas helt av Göteborgs Universitet/JMK och Stiftelsen Internetinfrastruktur. 

Ny lokalradio utvecklas i Sverige

Sex närradiostationer går samman om en länsradio
Måndag 16 mars sänds det första programmet i nystartade länsradion i Örebro. Det är ett förmiddagsprogram som kommer sändas på sex av länets närradiostationer; Kumla/Hallsberg, Lekeberg, Askersund, Örebro, Lindesberg och Hällefors. Det som är unikt är att sex olika närradiostationer länet kopplas ihop och kör ett tre timmar långt förmiddagsprogram på vardagar.

lördag 14 mars 2015

Internetanvändning växer för äldre medelålders. On-line radio ökar.

Svenskarnas mediedag: Webb-tv och digital radio on-line ökar
Användningen av medier en genomsnittlig dag 2014 visar att användningen av dagstidning, tv och radio online fortsätter öka (samtliga med tre procentenheter). Användningen av vanliga tv- och radioapparater och pappersprodukter är dock fortfarande betydligt högre. Under en dag använder vi Internet 2 tim och 3 min. Radio lyssnar vi på 1 tim 23 min varav 8 minuter on-line. Detta redovisas i Mediebarometern 2014 som ges ut av NORDICOM vid Göteborgs Universitet.

onsdag 11 mars 2015

Storbritannien ännu inte redo för DAB-radio

Pessimistisk minister: Folk är "gifta med sin FM-radio"
Den brittiska ministern för kultur, kommunikation och kreativa industrier Ed Vaizey medger att allmänhetens begränsade efterfrågan på DAB-radio har skadat radiobranschen. Vaizey säger att regeringens planer för en framtid med enbart digital radio har stoppats upp p.g.a. DAB-radions långsamma genombrott på den brittiska marknaden.

måndag 9 mars 2015

Göteborgs Universitet totalsågar DAB-förslaget

Utredningen snäv, möjligen partisk. Medborgarintresset saknas.
På uppdrag av Universitetet har Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) i remissyttrande till kulturdepartementet helt avfärdat förslaget om en övergång för marksänd radio från FM till DAB 2016-2022.  

JMG har betraktat utredningsbetänkandet som ytterligare ett viktigt underlag för att kunna ta ställning till om och när ljudradion ska digitaliseras, men bedömer nu att betänkandet är otillräckligt för att kunna ligga till grund för detta.

DAB eller FM: Länsstyrelse glömde krisberedskapen

Krav på samma yttäckning som FM kan hota föreslagen DAB-satsning
I sitt remissvar på digitalradioförslaget anser Länsstyrelsen i Norrbotten att det är viktigt att uppnå kravet att via den digitala tekniken nå samma som täckningsgrad för Sveriges Radios sändningar som idag på 99,8 procent av bofasta befolkningen. Å andra sidan noterar länsstyrelsen att det inte framgår i betänkandet hur den geografiska yttäckningen blir i övrigt i de delar av landet där det inte finns bofast befolkning. 

I remisssvaret kan noteras att Länsstyrelsen, som har en uttalad uppgift ifråga om krisberedskapsområdet, inte har uppmärksammat att en stor del av den utländska biltrafiken i Norrbotten inte kommer att kunna nås efter en ev. avveckling av FM-nätet. Bl.a. kommer bilar från Finland aldrig vara utrustade med DAB-radio. 

söndag 8 mars 2015

FM-radio i alla smartphones. Krisberedskapskrav i USA

Kongressmän vill att FM-chips aktiveras i alla smartphones
I ett brev begär Bennie Thompson i utskottet för Homeland Security respektive Peter Defazio i utskottet för Transportation and Infrastructure att mediemyndigheten FCC:s ordörande Tom Wheeler gör allt i makt för att samtliga amerikanska konsumenter får tillgång till FM radio via ett chip i sina smartphones. 
Läs mer 

Digitalradio via tv att räkna med i Storbritannien

Lokal public serviceradio nu i marksända tv-nätet
BBC:s lokala radiostationer sänder nu även i det rikstäckande marksända digitala tv-nätet Freeview. - 14.5% av britterna lyssnar på radio minst en gång i veckan på sin tv-mottagare. Av det digitala radiolyssnandet i Storbritannien står radio via tv för 8,4%.   Av det totala lyssnandet står radio via tv-nätet för  för 4,7%  i jämförelse med DAB 25%, on-line 12% och FM 58%.

torsdag 5 mars 2015

Nordiska bilorganisationer vill bromsa övergång från FM

DAB-radio kan kosta danska och norska bilister mer än 20 miljarder kr
Danska riksorganisationen för bilister FDM vill snarast möjligt att man undersöker vad en övergång från FM till digitalradio kan kosta bilisterna. - Den norska organisationen BIL skriver till kulturdepartementet att dess medlemmar ønsker å distansere seg fra elementet av ufrivillighet og tidligere slukking av FM-nettet i lille Norge enn i resten av verden. - I Sverige har BIL Sweden och Motormännen tidigare ifrågasatt föreslagen tidsplan.

onsdag 4 mars 2015

DAB-radio kan bli allvarligt hot mot public service

Fd kulturminister (s) varnar för en felsatsning
I Publicistklubbens debatt om Public service 2 mars tyckte SR:s vd Cilla Benkö bl.a. att det var märkligt att Sverige som IT-nation skulle fortsätta med analog radio när allt annat blir digitalt. F.d. kulturministern Leif Pagrotsky ansåg dock att FM är väldigt bra, såg inga fördelar med att släcka FM och göra 30 miljoner mottagare obrukbara. Han menade att det fanns ett allvarligt hot mot public serviceradion om man förväntar sig att lyssnarna som nu har radio tillgänglig överallt ska köpa nya apparater och detta visar sig vara en felsatsning. Så att radion mister den centrala ställning i livet, som den har haft.