fredag 1 mars 2024

Smart-tv nu vanligare än traditionella tv-mottagare i Italien.

Smartphones alternativ för hushåll utan fast bredband

Antalet europeiska hushåll som minskar sitt tv-tittande via de marksända näten minskar stadigt. I Sverige ser endast cirka 12 procent på tv på detta vis medan Schweiz redan har lagt ner sitt digitala marknät. Allt fler vill ta emot tv och andra medietjänster via nätet på sin smart-tv.  


Enligt en rapport av analysföretagen Censis och Auditel finns f.n. totalt 21 miljoner smart-tv i italienska hushållen (+4,4% på årsbasis), jämfört med 20,5 miljoner traditionella mottagare. Men om man även tar hänsyn till traditionella mottagare med anslutning till webben stiger antalet smart-tv till 22,8 miljoner (52,7% av totalen).


Andelen tv-hushåll som kan anslutas till internet är 64 procent, upp från 34,9% 2017.

Antalet anslutna skärmar i italienska hem ökar också och når 97,3 miljoner skärmar (+4,4%), där varje hem har i genomsnitt fyra anslutna enheter.


Trots smart-tv:s popularitet finns det fortfarande ett antal utmaningar som bristen på tillgång till bredband i vissa delar av Italien och de högre kostnaderna för smart-tv. Uppskattningsvis 26,3 miljoner italienare, eller 45,8 procent av den totala befolkningen, tittade på TV-innehåll på strömmande plattformar och webbplatser 2023, upp från 16 miljoner och 27% 2017. Under sjuårsperioden har strömmande tittarsiffror ökat med 66,2%, med pandemiåret 2020 som spelar en avgörande roll i denna ökning.


Antalet tv-mottagare med skärmar om 50 tum eller mer har trefaldigats på bara sju år och uppgår nu till över 6 miljoner, vilket utgör 14,1% av det totala antalet. Det finns också över 8 miljoner 4K-mottagare, vilket står för 19 procent av det totala antalet, upp från 11,2 procent för bara tre år sedan.


Enligt rapporten har 700 000 hushåll (2,8% av totalen) med 1,4 miljoner italienare som inte har några tv-mottagare alls.


Över 17 miljoner människor i Italien har fortfarande inte tillgång till bredbandsinternet, medan 2,5 miljoner människor inte har tillgång till någon internet överhuvudtaget.  (I Sverige kan 94% ansluta till nätet via fast eller mobilt bredband). Italienska hushåll 50,6 miljoner smartphones, medan 5,5 miljoner (22,4%) ansluter hemifrån enbart med sina mobiltelefoner.


Läs mer

Italy Millions Face TV Blackout (Advanced Television)

5G Broadcast - redo för global lansering 2024