torsdag 15 februari 2024

Brittiska hem utan bredband riskerar bli utan traditionell tv

Kampanj för förlängning av marksändningarnas livstid

5,5 miljoner hushåll i Storbritannien kommer att få svårt att se sina favorit-tv-program om inte traditionell (linjär) tv är skyddad till 2040 och framåt, varnas i kampanj. Uppmaningen kom när konsultföretaget EY publicerade ny analys om bredbandsnätverk kommer att kunna fungera som den enda plattformen för universella tv-tjänster.

Trots regeringens mål på 99 procent bredbandstäckning till 2030 förutspår rapporten att det fortfarande kommer att finnas en betydande klyfta i bredbandsabonnemang tio år senare, 2040. 


Rapporten visar att om inte åtgärder vidtas för att skydda traditionell fri-tv kan man riskera att utesluta de som är minst benägna att ha ett bredbandsabonnemang från tv-program inklusive direktsänd sport, nyheter och underhållning. Detta inkluderar utsatta grupper som äldre, funktionshindrade, låginkomsthushåll och landsbygdssamhällen.


Rapportens statistiska analys identifierade de viktigaste hindren för bredbandsanvändning och hur detta kommer att påverka tillgången till universella TV-tjänster 2040. Särskilt:


Över 5,5 miljoner brittiska hushåll (18 procent) förutspås vara utan ett höghastighets-bredbandsabonnemang till 2040, trots regeringens åtagande om 99 procent bredbandstäckning till 2030. Regionerna med den högsta andelen hushåll utan höghastighetsbredband år 2040 förutspås vara Nordirland (24 procent), nordöstra England (21 procent), Yorkshire & the Humber (20 procent), nordvästra England ( 19 procent), Skottland (19 procent) och Wales (19 procent).


Anslutning av. höghastighetsbredband kommer bara att öka med 10 procent mellan 2022 och 2040, med mer än bara uppkoppling som ett hinder för individer att anta bredband.

Ofcom Report on Digital Exclusion (2023), citerad i House of Lords, säger att 31 procent av personer i åldern 65+ för närvarande inte använder internet hemma.


Ofcom rapporterade att omkring en av tio hushåll (2,4 miljoner brittiska hushåll) har svårt att ha råd med sin bredbandstjänst (Ofcom Communications Affordability Tracker 2023).

Regeringens nuvarande politik garanterar endast att sända TV-tjänster är skyddade fram till början av 2030-talet. Myndigheten Ofcom gör för närvarande en översyn av huruvida detta gränsdatum bör förlängas. Kampanjen Broadcast 2040+ uppmanar därför regeringen att offentligt åta sig att värna traditionella tv- och radiotjänster till 2040 och framåt.


Broadcast 2040+-kampanjens uppdrag att säkra framtiden för tv- och radiosändningar är avgörande för att hjälpa till att överbrygga den digitala klyftan som Storbritannien står inför, hävdar Elizabeth Anderson, VD för Digital Poverty Alliance och en del av Broadcast 2040+-koalitionen. Som dagens rapport klargör, om vi inte skyddar dessa plattformar, riskerar vi att utsätta 5,5 miljoner hushåll i större risk för digital utestängning och de skador som detta kommer att orsaka. Regeringen måste vidta brådskande och beslutsamma åtgärder för att säkerställa att utsatta människor över hela landet skyddas och att ingen lämnas bakom. (Advanced Television)


Läs hela artikeln:

Government urged to protect Traditional TV


Fakta:

Marksänd television i Europa får fortsätta sändas på UHF-bandet tlll 2031 efter ett beslut av ITU på WRC-23 i Dubai i december.  I Sverige använder idag endast cirka 12 av hushållen marksänd television (DVB-T2) för sitt tv-tittande.  Schweiz lade ner sina sändningar redan för två år sedan, medan flera länder fortfarande har en hög andel som använder marknätet bl.a. Frankrike 60 %.

Det är möjligt att en ny digital plattform lanseras globalt för marksändningar av radio och tv vid sidan av bredbandsnäten. Läs mer om detta och 5G Broadcast.


Mer om den brittiska kampanjen:

Call for long-term broadcast TV, radio protection

Broadcast 2040+ campaign grows numbers