fredag 15 december 2023

Ny svensk mediemyndighet ska göra mer

1 januari 2024 bildas Mediemyndigheten som är en sammanslagning av Myndigheten för press, radio och tv och Statens medieråd. 
Myndigheternas nuvarande uppdrag kommer att ingå i Mediemyndigheten, som inom sitt verksamhetsområde ska verka för yttrandefrihet, medie- och informationskunnighet samt möjligheterna till mediemångfald och tillgänglighet. Myndigheten ska också verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare, ta tillvara deras erfarenheter samt verka för att skydda barn från skadlig mediepåverkan.

- Jag ser fram emot att leda Mediemyndighetens verksamhet. Myndighetens uppgifter och ansvar är viktiga i det föränderliga medielandskapet. Att vi nu samlar de två myndigheternas nuvarande uppgifter i en myndighet kommer att vara en styrka och ge oss mycket bra förutsättningar att hantera alla frågor på ett samlat koordinerat sätt, säger Jan-Olof Lind, generaldirektör för Myndigheten för press, radio och tv.

Mediemyndigheten ska även ansvara för frågor om tillstånd, registrering, tillsyn, mediestöd och utgivningsbevis på medieområdet. Den ska även följa och analysera utvecklingen inom medieområdet och om barns och ungas medieanvändning samt sprida kunskap om den till berörda aktörer och allmänheten.

Mediemyndighetens nya logotyp ska symbolisera ett möte mellan teknik, digitalisering och det mänskliga hantverket och berättandet. Logotypen ska även återspegla att Mediemyndigheten ska vara en stöttande kraft i ett föränderligt medielandskap.