måndag 24 april 2023

Ny chef för Myndigheten för press, radio och tv

Två mediemyndigheter slås ihop

Regeringen har beslutat att Jan-Olof Lind blir ny generaldirektör för Myndigheten för press, radio och tv (MPRT). Han ersätter Charlotte Ingvar-Nilsson och tillträder tjänsten den 1 september 2023. Lind har en bakgrund som statssekreterare i Försvarsdepartementet och som generaldirektör för Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). 

Vid årsskiftet ska MPRT och Statens medieråd bilda en gemensam mediemyndighet och Lind blir därmed generaldirektör för den nya myndigheten. - Det ska bli oerhört spännande att få komma till myndigheten och hantera sammanslagningen och därmed utveckla en ny mediemyndighet, säger Jan-Olof Lind.