torsdag 7 december 2023

Ny rekordnotering för digitalt lyssnande - fler lyssnare än för liveradio.

När musik inte bär upp liveradio tvingas radiobolagen tänka om.

Idag svarar 75 procent av alla 15–74-åringar att de ”lyssnat” på någon form av ljudinnehåll en genomsnittlig dag. Den sammantagna nivån är stabil jämfört samma tid förra året, men däremot syns en signifikant minskning för lyssnandet på livesänd radio. Samtidigt ökar räckvidden för digitala ljudtjänster på Internet som ljudbok, streamad musik och podcast enligt Mediavisions Q3-analys av svensk ljudmarknad.


Lyssnandet på livesänd radio minskar signifikant, med nära 10 procent, medan lyssnande på digitala ljudtjänster ökar med nära 15 procent. Sammantaget är det idag hela 60 procent som lyssnar på minst en digital ljudtjänst en genomsnittlig dag. Det som driver tillväxten är att allt fler lyssnar på streamad musik och podcasts. Räckviddsskillnaden mellan digitalt ljud och livesänd radio har därmed ökat betydligt jämfört med samma tid förra året.

¹ Liveradio innefattar självskattat liveradiolyssnande,
traditionell- och internetdistribution
 ² Digitala ljudtjänster innefattar självskattat lyssnande av
streamad eller nedladdad musik, ljudbok och/eller podcast.

Ett minskat lyssnande på livesänd radio gör det allt viktigare för ljudaktörerna att erbjuda innehåll som kan konsumeras digitalt på Internet, d v s när det passar lyssnaren. Sannolikt kommer detta även att få betydelse för radioannonsmarknaden, som ju i dagsläget i hög grad bygger på live-lyssnande, enligt Mediavision.

Kommentar:

Det blir alltmer tydligt att liveradio betydelse för musik och annat tidsobundet programinnehåll fortsätter minska. Liveradio får fortsatt viktig roll för nyheter och annan samhällsbevakning samt direktsända evenemang främst sport. När musik kan inte längre bära upp liveradio tvingas kommersiell radio tänka om; såväl ifråga om programinnehåll som distributionsformer.


Läs mer

Finns det en framtid för marksänd kommersiell radio?