torsdag 5 januari 2017

Danska mediebranschen kan inte lappas och lagas längre

Statliga ramvillkor för DR och privata medier blir gemensamma baserat på innehåll
Om den nya regeringen får som den vill kan såväl Danmarks Radio som den kommersiella

mediebranschen vänta sig stora förändringar. Kommande politiska förhandlingar om framtiden för medierna måste samlas i ett paket för såväl privata som statliga medier,  skriver kulturminister Mette Bock (LA) i en debattartikel i Information. Att tänka i två skilda spår som vi tvingas göra för tillfället är verklighetsfrämmande, menar hon. Diskussionerna bör baseras på innehållet och inte de institutioner eller företag som kommer att leverera innehållet.

Bock menar också att organisationen Danska Mediers försök att begränsa DR: s verksamhet på nätet är "ett hopplös företag och ett rop från stenåldern”. Samtidigt hon varslar hon om en uppgörelse med DR: s strategi att vara "allt för alla". Tanken är föråldrad.

Når DR skal slankes, skyldes det altså ikke troen på, at de private medier dermed er reddet. Alle skal erkende den igangværende disruption. Der skal ikke forlænges planker. Der skal foretages spring i både mindset og forretningsmodeller i stedet for at vende ryggen til. Medieforbrugerne har nemlig for længst opdaget, hvad der er på færde, og de navigerer sikkert i det nye farvand, skriver Bock.

Läs hela artikeln i Information
Mediernes disruption kræver nye rammevilkår

Läs även

Jeg kan lige så godt sige det, som det er: Der kommer ikke flere penge på det her område
Ny regering i Danmark vill minska statligt mediestöd och public service