onsdag 19 juni 2013

Regeringen ger grönt ljus för DAB-radio, men inget statlig stöd

DAB-radio på marknadens villkor. Inga extra medel till public service
Regeringen har idag presenterat sin public serviceproposition till Riksdagen. Här följer man bl.a. public serviceutredningen och förslår en "digitalisering av marknätet". I P1 Morgon säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth att det inte blir några extra medel till Sveriges Radio för detta eftersom företaget har tillräckligt god ekonomi för att klara av detta själv. Dock kommer staten bidra med garantier för SR-lån via Riksgälden och tillsätta en branschsamordnare för övergången till digitalradio som bör kunna slutföras om nio år. 

Propositionen kommer att beredas av riksdagens kulturutskott tidigast i september och ett beslut tas i Riksdagen strax därefter.
Utan statligt stöd är det dock tveksamt att DAB-radio i Sverige kan bli framgångsrik eftersom det idag helt saknas en konsumentefterfrågan. Dessutom anser en stor del av expertisen att DAB-tekniken redan idag är föråldrad.

Kulturministern skiver i DN Debatt bl.a. 

Radion är ett starkt medieslag med många lyssnare. Den absoluta majoriteten lyssnar genom FM-nätet som driftsattes för en lång tid sedan. Den gamla tekniken, som förvisso fun­gerar, innebär dock hinder för radiobranschens utveckling. Med ett digitaliserat marknät går det att sända nya radiokanaler till fler för en långsiktigt lägre kostnad. Funktioner som att kunna spola och pausa i programmen blir möjliga. Konkurrensen förbättras när den kommersiella radion kan sända över hela landet.

Av dessa anledningar har en övergång till digital radiodistribution upplevts som angelägen av radiobranschen. Övergången från analog till digital radio bör vara marknadsdriven, där staten stödjer genom att skapa förutsättningar. Regeringen kommer därför att tillsätta en branschsamordnare som arbetar för en övergång till digitalradio vilken enligt målsättningen ska kunna slutföras år 2022.

För radio- och tv-avgiftsbetalarna ska kostnaderna för teknikskiftet begränsas, varför SR:s parallellsändningar bör finansieras genom lån i Riksgälden i likhet med vad som gällde vid övergång till digital-tv.

SR:s vd Cilla Benkö menar att frågan inte löst i och med dagens besked. Ska digitaliseringen lyckas måste publiken känna att de får något mer från Sveriges Radio än vad de får idag, säger hon. 
– Vi är beredda att själva rationalisera fram pengar för att klara en övergång, men behöver 50 miljoner för ett utökat utbud och intern teknisk omställning så att det inte sker på bekostnad av dagens kvalitet.– Jag förutsätter att den branschsamordnare som nu ska utses – liksom public service utredningen - inser att det här är en nödvändighet om inte digitaliseringen av radions marknät återigen ska bli ett politiskt misslyckande, säger Benkö.

Läs avsnitt om digitaliseringen av ljudradio avsnitt 7.4.2 i propositionen