tisdag 25 juni 2013

Digitalradio på FM i Frankrike och Norge presenterat

Digital Radio Mondiale anordnade 24 juni ett webinar (seminarium på nätet) DRM: The Flexible Way from FM to Digital.  Vid seminariet redovisades i detalj bl.a. de nyligen genomförda testsändningarna med DRM+ i Frankrike (Bretagne och Rivieran) och Norge (Trondheim) på frekvenser i FM-bandet. 


Vid seminariet presenterades DRM-tekniken närmare. De viktigaste faktorerna för att använda DRM+ för att digitalisera radio sammanfattades som:
- Möjligheten att sända både analogt och digitalt på en frekvens under övergångsperiod.
- Passar innevarande frekvensfördelning (FM-bandet)
- Ingen förändring behövs ifråga om frekvenstillståndsgivning
- Det finns fullständiga planeringsparametrar godkända av ITU.

I panelen fanns expertis från Frankrike, Norge, Tyskland och USA. Moderator var DRM-konsortiets chef Ruxandra Obreja (BBC World Service).


Ladda ner dokumentationen från webinariet.