torsdag 6 juni 2013

Beslut om statsstöd för DAB-radio dröjer

Inget beslut om digitalradio under detta riksmöte
Det står nu klart att ett ev. beslut i Riksdagen om att staten direkt eller indirekt skall finansiera en DAB-utbyggnad för Sveriges Radio görs tidigast i höst.Regeringens public serviceproposition skulle ha varit Riksdagen tillhanda i maj, men har blivit försenad. Även om den hinner lämnas innan sommaruppehållet i juni, kan den behandlas tidigast efter Riksmötets öppnande 17 september, sannolikt i oktober-november 2013.

Kulturministern har att ta ställning till om man skall föreslå att staten står för de extra 1,3 miljarder kr som SR behöver för att kunna sända både i FM och DAB i 7-9 år. SR har bl.a. föreslagit att staten garanterar ett lån för företaget. Ett riksdagsbeslut innebär ett ställningstagande att vid sidan av FM byggs en helt ny sändar- och mottagarstruktur som konsumenterna får vara med att betala för.

Läs även

Sveriges Radio behöver 1,3 miljarder för övergång till DAB+
Staten får ta risken med SR:s DAB-satsning