onsdag 15 november 2023

DAB kommer aldrig att ersätta FM i Australien

För kommersiell radio kommer digital radio att spela en "kompletterande och stödjande roll"

DAB kommer aldrig att ersätta analoga FM-sändningar i Australien. Enligt Ford Ennals, vd för Australian Commercial Radio & Audio, i sitt tal vid WorldDAB Summit 2023 i München. I Australien var vi en relativt tidig användare av DAB, sa Ennals. 2009 tror jag vi började. Och det är viktigt, men det kommer aldrig att ersätta FM. Jag tror att det kommer att finnas marknader där DAB har en viktig roll att spela, men det är en kompletterande och stödjande roll. 

Ennais drar samma slutsatser, som regeringen drog redan 2015. Det finns fortfarande inga planer på att stänga FM- eller AM (mellanvåg)-sändningar i Australien, som är det enda landet utanför Europa med etablerade DAB-sändningar.

Läs mer