fredag 18 juni 2021

FM-radion fortsätter i Tjeckien.

FM fortsatt basplattform.  DAB+ får utvecklas enbart på marknadens villkor.

Enligt kulturministeriet kommer det inte att ske någon övergång från FM till marksänd digital radio i Tjeckien. På frågan från online-publikationen Televizníweb.cz säger Petra Hrušová vid ministeriet att ett utkast till regeringens strategi för utveckling av markbunden digitalradio i Tjeckien kommer att läggas fram i slutet av detta år. Här finns inga planer på att ersätta analoga FM med digital DAB. Om efterfrågan finns får dock DAB utvecklas på marknadens villkor utan statligt engagemang. Det finns ett starkt stöd i parlamentet för regeringens policy.

Läs mer här